cssp

0

Aktivne žene na tržištu rada

AKTIVNE ŽENE NA TREŽIŠTU RADA – ACTIVE WOMEN IN LABOR MARKET UVOD Bosna i Hercegovina je stalno suočena sa visokom…

0

Aktivne žene na tržištu rada

AKTIVNE ŽENE NA TREŽIŠTU RADA – ACTIVE WOMEN IN LABOR MARKET UVOD Bosna i Hercegovina je stalno suočena sa visokom…

partnerstvo3