Poslovno okruženje

Čiji su Poslovni inkubatori u BiH?

0

U organizaciji Nezavisnog biroa za razvoj (NBR) Gradačac, i Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK Mostar, dana 31.03.2015.godine, u Modriči, u prostorijama motela „Majna“, održana je VII Konferencija poslovnih inkubatora (PI) u BiH na temu: „ Poželjni model/program podrške poslovnom/agro inkubiranju u BiH“.

Cilj održavanja Konferencije je, da se, prisutnim nadležnim entitetskim ministarstvima i drugim učesnicima predstavi  problem nepostojanja sveobuhvatnog, dugoročnog i sistemskog programa podrške PI u BiH, kao i da se predstavi model/ program podrške poslovnom/agro inkubiranju  biznisa  u BiH. Radi se o dokumentu čije elemente bi, nadležna ministarstva, trebalo da prihvate , obezbijede i transferišu sredstva za njegovu implementaciju.

U tematskom dijelu Konferencije pojašnjeni su: stanje i problemi u radu poslovnih inkubatora i njihova uloga i značaj  u stvaranju novih poslovnih subjekata i zapošljavanju. Učesnici Konferencije su se saglasili da se u BiH još ne zna: ČIJI SU POSLOVNI INKUBATORI KAO INSTRUMENT LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA?
Na osnovu analize stanja utvrđeno je da dvanaest (12) PI u BiH, danas upravlja sa 21339.72 m2  poslovnog prostora. PI su od 1998. godine generirali više od 160 preduzeća, stvorena su 1304 radna mjesta, redovno pune budžete BiH i daju doprinos socio-ekonomskoj stabilizaciji građana BiH. Dio korisnika PI se intenzivno bavi izvozom proizvoda sa dodanom vrijednošću.  Osnivači su u osam (8) slučajeva bili opština i Vlada (Brčko Distrikt), a u četiri (4) nevladin sektor.

U radu Konferencije učestvovali su: Zoran Savić, pomoćnik ministra, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske; Adisa Gotovušić, viši stručni saradnik za podršku MSP, Ministarstva razvoja i poduzetništva TK, kao i predstavnici nadležnih opštinskih organa, privrednika i njihovih udruženja i komora, obrazovnih i naučno-istraživačkih institucija, lokalnih i regionalnih razvojnih i drugih agencija, međunarodnih organizacija, i drugih odgovarajućih institucija.

Učestvujući u diskusiji, Mirzeta Topolović, pomoćnica ministra, Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja Županije Posavske, je izjavila: „Poslovni inkubatori treba da budu dio nacionalne strategije, a Opštine treba da budu pokretači“, a g.din Jozo Bejić, tajnik Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, naglasio je potrebu edukacije službenika nadležnih institucija koje se bave privrednim razvojem, jer, kako kaže: „Još uvijek nemaju razvijenu svijest o poslovnom inkubiranju kao značajnom instrumentu lokalnog ekonomskog razvoja“.
„Definisanjem modela/programa podrške olakšalo bi se zajedničko djelovanje BH inkubatora na rješavanju zajedničkih problema sa kojim se susreću u radu i daljem razvoju koncepta inkubiranja biznisa u područjima od zajedničkog interesa. Na taj način bi se, ujedno, i otvorio put za kreiranje drugih/sličnih modela za unaprjeđenje ostalih ekonomskih politika ekonomskog razvoja“, istakla je Meliha Gekić-Lerić, Intera Tehnološki park/Inkubator Mostar.

Konferencija je održana u sklopu projekta Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta, kojeg finansira USAID i Ambasada Velike Britanije u BiH.

Komentari su onemogućeni.