Poslovno okruženje

Partnerstvom do dinamičnijeg ekonomskog razvoja

0

U prostorijama ureda Premijera, Vlade Tuzlanskog kantona, u utorak, 26. maja 2015. godine u 14 sati, potpisani su memorandumi o saradnji kojim su stvorene pretpostavke za razvoj partnerstava  usmjerenog prema unaprjeđenju lokalnog  ekonomskog razvoja ovog područja.

Partneri su se usaglasili da se, potpisivanjem 3 memoranduma o saradnji, zajedničkim snagama ključnih aktera Kantona i Federacije BiH, inicira rješavanje: pitanja rekultivacije degradiranog zemljišta pri površinskoj eksploataciji uglja i šljakišta, razvoj sistema definisanja i servisiranja potrebnih usluga malim i srednjim preduzećima i stranim investitorima. Takođe, planirano je uspostavljanje i trećeg partnerstva posvećenog razvoju MSPa koje bi se zasnovalo na mogućnostima korištenja  pare iz “Termoelektrane” Tuzla. Ova partnerska grupa će se fokusirati na mogućnosti  osnivanja poslovnih zona za stakleničku proivodnju duž parovoda Tuzla-Lukavac, budućeg parovod Tuzla-Živinice i u neposrednoj  blizini “Termoelektrane” Tuzla.

“Memorandumima o saradnji i partnerstvu planirano je da se otvori proces rješavanja pitanja  stvaranja bolje poslovne klime ali i korištenja lokalnih potencijala za razvoj proizvodnih programa malih i srednjih preduzeća ovog dijela sjeveroistočne BiH”, kazala je Mr.sci.ph. Mirela Đaković, dipl. ing. teh., ministrica Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona.

Inicijalni potpisnici memoranduma su nadležna ministarstva Vlade Tuzlanskog kantona, i to: Ministarstvo razvoja i poduzetništva, Ministarstvo za industriju, energetiku i rudarstvo, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice, te Nezavisni biro za razvoj ( NBR ). U narednom periodu, partnerstvima će se priključiti i ostali, nadležni i zainteresirani subjekti koji su bitni za uspješnost ostvarenja ciljeva partnerstava. Sve tri inicijative su važne i za kreiranje nove Strategije razvoja TK, za period 2015. do 2020. godina, čija izrada je u toku.

Potpisivanje memoranduma o saradnji je realizirano u okviru projekta “Partnerstvo za efektivniju implementaciju lokalnog ekonomskog razvoja u Sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini”. Projekat traje 26 mjeseci, a finansira ga Evropska unija u okviru IPA 2011 – Podrška lokalnom ekonomskom razvoju u BiH.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 485.957,83 EUR, od čega Evropska unija finansira 410.634,37 EUR ili 84,5 %. Projekat provodi Udruženje NEZAVISNI BIRO ZA RAZVOJ (NBR) Gradačac, zajedno sa ko-aplikantima: Udruženjem BOSPER Tuzla, Općinom Odžak, Opštinom Modriča, Agencijom za razvoj Vukovarsko-srijemske županije-HRAST Vinkovci (Hrvatska), kao i sa  saradnicima na Projektu.

 Za više infromacija, molimo kontaktirajte: Sarvan Envera, menadžer projekta Telefoni: +387 53 820 515; Mobitel: 062 335 789,  E-mail: pitcentar.nbr@gmail.com

Leave A Reply