Poslovno okruženje

U DELEGACIJI EU BiH PREDSTAVLJNE AKTIVNOSTI PROJEKATA PODRŠKE OBNOVI POPLAVLJENIH PODRUČJA U BiH

0

Na poziv Delegacije Evropske unije u BiH, 13. oktobra 2017. godine u zgradi DEI, održan je sastanak na kojem su predstavljene aktivnosti i rezultati 9 projekata organizacija civilnog društva koje usmjerene prema sanaciji šteta u BiH i unaprjeđenju sistema sprečavanja poplava i prevenciji od katastrofa općenito. Svi projekti su finansirani od Evropske unije u sklopu: „Programa podrške civilnom društvu za oporavak od poplava 2014. godine“.

Sve organizacije, koje su implementatori projekata, predstavile su: „Vrlo zanimljive aktivnosti i velike rezultate koji su postignuti sa malenim budžetima“, kako su, generalno, zaključili predstavnici Organizatora.

Tokom Sastanka predstavljeni su i ključni nalazi stanja, zaključci i preporuke za unaprjeđenje ukupnog sistema: planiranja, preveniranja/sprečavanja, izdvajanja sredstava i finansiranja izgradnje infrastrukture, sistema za rano upozoravanje i jačanja ukupnih kapaciteta sistema zaštite od poplava i drugih prirodnih katastrofa, te i drugo.

Između ostalih, predstavnici NBR-a su predstavili projektne akcije i rezultate projekta koji se odnosi na opštine: Šamac, Vukosavlje i Domaljevac- Šamac.

20171013_122111 20171013_123132 20171013_123144 20171013_124550 20171013_124618

Komentari su onemogućeni.