Poslovno okruženje

Fokus grupa na temu: „PARAFISKALNI NAMETI – PRIJEDLOZI I PREPORUKE ZA SMANJENJE ILI UKIDANJE“ u Vukosavlju

0

U VUKOSAVLJU ODRŽANA FOKUS GRUPA „PARAFISKALNI NAMETI – PRIJEDLOZI I PREPORUKE ZA SMANJENJE ILI UKIDANJE“

U prostorijama administrativnog centra opštine Vukosavlje u srijedu 22.11.2017. održan je sastanak između predstavnika opštine Vukosavlje na čelu sa zamjenikom načelnika gospodinom Dejanom Jovićem i predstavnika Nezavisnog biroa za razvoj (NBR) na čelu sa izvršnim direktorom gospodinom Enverom Sarvanom na temu “Parafiskalne nahnade- predlozi i preporuke za smanjenje i ukidanje”.
Sastanak je nastavak saradnje između opštine Vukosavlje i NBR-a koji ima za cilj da se na području Vukosavlja utvrdi i razmatra stanje opterećenosti lokalnih privrednih subjekata, usaglase i definišu ključni principi i prioriteti, te da se utvrdi potreba i prostor za smanjenje ili ukidanje dijela parafiskalnih naknada bez većeg uticaja na uslove u kojima funkcioniše lokalna samouprava.

Ova fokus grupa je održana u sklopu Inicijative za smanjenje ili ukidanje parafiskalnih naknada na području grada Bihaća. Inicijativa je pokrenuta u 10 općina BiH i provodi u sklopu projekta: “Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta”, finansiranog od Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a u okviru Programa održivosti civilnog društva u BiH (CSSP program).

 

Komentari su onemogućeni.