Poslovno okruženje

Javna rasprava značajna za Općinu Gradačac

0

Danas je u Gradačcu, u organizaciji Udruženja Nezavisni biro za razvoj (NBR), Modriča, održan sastanak sa predstavnicima Općine Gradačac, g.din Isam Sendić i g.din Šefik Duraković, te predstavnikom Crvenog križa općine Gradačac, g.din Amir Kikić. Sastanak je održan u prostorijama Općine Gradačac, sa početkom u 11:00 sati, na temu: „Usaglašavanje o svrsi, organizaciji i realizaciji Javne rasprave na području općine Gradačac“.
Predviđeno je da se u narednom periodu, na području općine Gradačac, organizuje Javna rasprava na temu: „Kako unaprijediti proces oporavka klizištima/poplavom uništenih područja općine Gradačac?“. Nakon uvodnog dijela g.dina Enver Sarvan, izvršni direktor NBR-a, u kojem je, između ostalog, objašnjena svrha organizovanja Javne rasprave, predstavnici Općine Gradačac, su izrazili veliki interes i spremnost za saradnju i učešće u pripremi i organizaciji iste.“Narod je jednostavno izgubio vjeru u takve aktivnosti, a koje su po meni vrlo bitne, ako ništa drugo, radi nekih statističkih pokazatelja tih dešavanja, prirodnih nesreća koje se dešavaju, i posljedica koje one imaju, kao i visinu šteta koje nanose, upravo da bi se kroz određene strategije djelovalo u nekom pravcu odbrane, tipa protivgradna odbrana, jer su se i preduzimale razne preventivne mjere, da bi se štete koliko-toliko smanjile“, rekao je g.din Isam Sendić. G.din Amir Kikić je također izrazio veliku spremnost za saradnju i učešće, kako u ovoj, tako i u narednim aktivnostima, koje su planirane kroz projekat BRANA, a u sklopu kojeg će Javna rasprava biti održana.
Projekat BRANA ima za cilj da doprinese transparentosti procesa oporavka poplavom/klizištima uništenih područja, a time i jačanju ukupne transparentnosti i odgovornosti u radu javnih institucija u BiH, te privatnog sektora i donatora. Projekat finansira USAID, a implementiraju Centri civilnih inicijativa sa partnerskim organizacijama (Centar za građansko zastupanje, Centar za razvoj i analizu medija i INFOHOUSE). Partnerske organizacije su, za potrebe Projekta, kreirale mrežu lokalnih organizacija pod imenom Mreža BRANA. Udruženje Nezavisni biro za razvoj je član Mreže BRANA, te je po tom osnovu zadužen da na području opština Gradačac, Modriča, Odžak i Vukosavlje obavlja projektne aktivnosti.

Komentari su onemogućeni.