Poslovno okruženje

KAKO SE MOGU AKTIVIRATI LOKALNI RAZVOJNI POTENCIJALI?

0

U okviru zvaničnog Programa Sajam ENERGA,  javnosti je predstavljena : Analiza i definisanje konretnih mogućnosti korištenja degradiranog rudničkog zemljišta za razvoj MSP na području sjeveroistočne BiH.

U uvodnom izlaganju Enver Sarvan, izvršni direktor NBR-a, je naglasio značaj razvoja saradnji i partnerstava u funkciji aktiviranja lokalnih razvojnih potencijala čime se i zadovoljavaju potrebe unaprjeđenja politika ekonomskog razvoja i ciljeva kampanje „Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta“. Kampanju provode Udruženje Nezavisni biro za razvoj Gradačac i Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar, u sklopu CSSP programa (PROGRAM ODRŽIVOSTI CIVILNOG DRUŠTVA U BiH) koji finansira USAID.

U drugom dijelu, predstavljena je  Analiza  kojom je, između ostalog, naglašena i mogućnost korištenja cca 4.256 ha zemljišta za razvoj MSP. Ta mogućnost definirana je kroz 5 najracionalnijih modela   prenamjene degradiranog zemljišta na 6 lokacija. Primjer, ranije, uspješne prenamjene rudničkog zemljišta i objekata ostvaren je u Razvojno- poduzetničkom centra / Inkubatoru Lipnica, Grad Tuzla. Posebnu pažnju privukle su i informacije o mogućnost aktiviranja 25 Ha rudničkog zemljišta  u Banovićima za stvaranje poslovne zone a time i obogaćivanja proizvodno-tehnološke strukture privrede općine Banovići. Sve se to može uraditi kombinacijom lokalnih i međunarodnih fondova, prje svega fondova Evropske unije koji su dostupni Bosni i Hercegovini.

KAD SE HOĆE, SVE SE MOŽE!

IMG_2583 IMG_2585 IMG_2586 IMG_259913346722_1135921293141689_7254602531223222313_n

Komentari su onemogućeni.