Poslovno okruženje

NBR UČESTVOVAO NA TRENINGU IZ OBLASTI MONITORINGA I EVALUACIJE

0

U  sklopu aktivnosti PROGRAMA ODRŽIVOSTI CIVILNOG DRUŠTVA U BIH (CSSP Program) kojeg finansira USAID, predstavnici NBR-a i LINK-a Mostar su učestvovali na odličnom treningu iz oblasti monitoringa i evaluacije (M&E). Trening je održan u Sarajevu, 9. juna 2017. godine u Hotelu „Sarajevo“. Program Treninga realizovala je MEASURE-BiH (USAID/BiH Monitoring and Evaluation Support Activity).

Programom Treninga obuhvaćene su teme vezane za Naučene lekcije CSSP-a i glavni nalazi OCA procesa  i Institucionalizacija M&E (razvoj internih politika i procesa).

Veći dio Treninga bio je fokusirana na detaljnu razradu: uloge i ključni M&E koncepti, važnost indikatora i kvaliteta podataka, osnova pristupa u evaluacijama, te i drugo.

1-20170609_130656

Komentari su onemogućeni.