Poslovno okruženje

Odgovorno preduzetništvo mladih u borbi protiv korupcije

0

Nakon 5 realizovanih seminara / panel diskusija temu: „Odgovorno preduzetništvo mladih u borbi protiv korupcije”, koje se održane u: Mostaru, Sarajevu, Zenici i Tuzli u periodu od 17.-20.5.kao i 25.5.2010 u Doboju, izvršene su sve organizacione-tehničke pripreme i za realizaciju 5 seminara na Kosovu za koje je, pored BiH, takođe, odgovoran NEZAVISNI BIRO ZA RAZVOJ.

Imajući u vidu opšte i specifične uslove rada na Kosovu (nepoznavanje: legislative, ključnih institucija sva tri sektora, aktuelnog stanja i potvrđenih eksperata iz oblasti korupcije na Kosovu, kao i nepoznavanje  jezika….. ), NBR je ostvario saradnju sa  Kosovskim razvojnim centrom ( KDC Kosova ) kako bi se obezbijedila kvalitetna priprema,  neposredno organizovali i realizovali planirani seminari.
Nakon već održanih seminara u Peći i Prizrenu preostala je realizacija se panel diskusija prema slijedećem rasporedu: Đakovica, četvrtak,24. juna 2010., Priština, ponedeljak: 28 juna
2010. i Uroševac, srijeda, 30. juna 2010.

Na Seminar u Đakovici, između ostalih prtedstavnika sva tri sektora Kosova, pozvani su i panelisti: g.Avni Zogiani predstavnik najpopularnije antikorupcijske organizacije “COHU”,g.Osman Ismajlija sa Pravnog Fakulteta u Prištini, g.Mazlom Kumnova, dekan javnog univerziteta u Đakovici, g.Rustem Asllani, ekspert ekonomije i profesor ekonomskog fakulteta u Pristini i g.Hasan Ukshini – politički savjetnik predsednika skupštine opštine Đakovice.

Komentari su onemogućeni.