Poslovno okruženje

Odjeli i usluge

projekti_istrazivanje

1. RAZVOJNO-PREDUZETNIČKI CENTAR ( RPC ) i  Poslovni inkubator:

Usluge koje pruža RPC / Poslovni inkubator:

 • korištenje  poslovnog  i skladišnog prostora pod povoljnim uslovima;
 • poslovno-savjetodavne i organizacione podrške početnim i razvijenim biznisima;
 • povezivanje sa računovodstvenim i pravnim servisima;
 • administrativno-tehničke usluge;
 • podrška pristupu izvorima finansiranja i kreditno-garncijskim shemama;
 • preduzetnička i tehnološka edukacija;
 • prijenos znanja i tehnologije;
 • podrška u razvoju inovativnih proizvoda;
 • podrška u razvoju novih proizvoda;
 • pomoć MSP pri poslovnom planiranju i razvoju;
 • istraživanje tržišta, promocija i poslovno povezivanje;
 • edukacija u funkciji razvoja poslovnih vještina;
 • edukacija o zaštiti intelektualnog vlasništva;
 • poslovna i savjetodavna podrška  pri ISO i drugom certificiranju;
 • prezentacija stanara na sajmovima;
 • umrežavanje preduzetnika;
 • obezbjeđenje telefonskog  brzog internet pristupa;
 • mogućnost korištenja  prostorije za sastanke i audio vizualne opreme;
 • korištenje: telefaksa i uređaja za kopiranje, parking i dvorišnog prostora;
 • obezbjeđenje prostora za potrebe proširenja proizvodnih kapaciteta brzo rastućih mikro i malih preduzeća;
 • podrška razvoju agro biznisa kroz stvaranje uslova za razvoj kooperative i prostornio-tehničkih potreba zadruga i drugih subjekata u agro -biznisu ( hladnjače…);
 • ostala podrška za izgradnju kapaciteta početnih i razvijenijih biznisa…

2. CENTAR ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA, INOVACIJA I TRŽIŠTA ( PITcentar )

 • uspostava partnerstava, koaliranje i umrežavanje u funkciji  udruživanja kapaciteta radi kreiranja i implementiranja složenijih razvojnih projekata;
 • kreiranje planova i programa jačanja kapaciteta opština i drugih ključnih aktera ekonomskog razvoja;
 • neposredna priprema, izrada i vođenje  projekata finansiranih iz EU i drugih  fondova , te projekata međuopštinske, međuregionalne i međunarodne / prekogranične saradnje;
 • izrada  projekata  / planova za potrebe razvoja preduzetništva kroz privlačenje lokalnih i stranih investitora;
 • izrada razvojnih, investicijskih i drugih ekonomskih programa i studija, uključujući i cost benefit analize;
 • identifikacija i korištenje  razvojnih prilika, projekata i programa  za potrebe lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja;
 • razvoj saradnji sa preduzećima i akademskom zajednicom radi razvoja i pružanja tehničke podrške  tehnološkiom i inovativnom razvoju  preduzetništva uključujući i razvoj novih proizvoda;
 • razvoj saradnji usmjerenih prema  transferu tehnologija, proizvodnih programa usmjerenih prema izvozu;
 • Istraživanje, razvoj, kreiranje i upravljanje projektima stvaranja poslovnog okruženja / infrastrukture za podršku ekonomskom razvoju i razvoju brzo-rastućih preduzeća (“ Gazela”);
 • monitoring i evaluacija razvojnih projekata;
 • unaprijeđenje  kapaciteta članica mreže (dostizanje ujednačenih standarda rada);
 • aktivno učestvovanje u procesu kreiranja politika i programe za poboljšanje poslovnog okruženja kroz dijalog sa svim akterima razvoja;
 • učestvovanje u izgradnji apsorpcionih kapaciteta svih aktera razvoja (kapaciteta za pripremu  i implementaciju EU i sličnih fondova);
 • Implementacija samostalnih ili partnerskih projekata za ekonomskog razvoja u kojima je integrisana i podrška ekonomskoj održivosti povratka…