Poslovno okruženje

Održan četvrti sastanak Tima za implementaciju projekta

0

Održan četvrti sastanak Tima za implementaciju projekta

U Gračanici je dana 11.06.2018. godine održan zajednički sastanak Tima za implementaciju projekta: „Inovacije u lancu vrijednosti suhe šljive“ i Savjetodavne službe Općine Gračanica.

Na sastanku su određene osobe ispred projektnih partnera i Savjetodavne službe Općine Gračanica za isporuku/primopredaju sustava za navodnjavanje „kap po kap“ odabranim korisnicima za uspostavu inovativnih i edukativnih voćnjaka – zasada šljive i sanaciju postojećih voćnjaka, kao i utvrđeni termini (18. i 19.06.2018.) za isporuku istih na području općine Gračanica i Brčko distrikta BiH. Također, u dogovoru s odabranim korisnicima za uspostavu inovativnih i edukativnih voćnjaka – zasada šljive finalizirana je tenderska dokumentacija za nabavku i postavljanje protugradne mreže. Na kraju je usuglašena i dinamika za nadolazeće aktivnosti na implementaciji projekta.

Projekt “Inovacije u lancu vrijednosti suhe šljive” implementira Nezavisni biro za razvoj/NBR sa partnerima: Općinom Gračanica, Zemljoradničkom zadrugom „Gračanka“ i Tehnološkim fakultetom Univerziteta Tuzla. Projekt sufinancira Europska unija, u okviru Programa za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH, EU ProLocal kojeg implementira GIZ. Ukupna vrijednost projekta iznosi 189.906,00 KM od čega Europska unija sufinancira projekt u iznosu od 151.066,00 KM. Trajanje projekta je 12 mjeseci.

 

 

Komentari su onemogućeni.