Poslovno okruženje

Održana trodnevna radionica na temu „Razvoj kanala distribucije i prodaje proizvod“

0

U sklopu projekta „Aktivne žene u samozapošljavanju“, 28. 29. i 30. januara je u prostorijama NBR-a održana trodnevna radionica na temu „Razvoj kanala distribucije i prodaje proizvoda“, još jedna projektna aktivnost u nizu koja ima za cilj jačanje ženskog preduzetništva.

Radionica je okupila preduzetnice iz udruženja „4T“ – Tarevci, „Veliko srce“ – Modriča i „Dobor kula“ – Vukosavlja. U fokusu je bilo 5 proizvoda koji su kroz ranije aktivnosti Projekta odabrani i za koje su razvijeni marketing i promotivni alati.

Ova radionica je uslijedila nakon više pojedinačnih sastanaka sa preduzetnicama iz pomenutih udruženja na kojima su u fokus uzeti biznis i marketing planovi za svako udruženje, kao i dizajnerski i promotivni alatai za odabrane proizvode, te je tako radionica održana u vidu interaktivnog i konstruktivnog treninga koji je ujedno bio i finalni test kako koristiti ovaj vid distribucije i prodaje proizvoda u on-line vježbi sa trenerom. U sklopu teme, najviše pažnje je posvećeno: 1) Prodaji pomoću domaćih tržišnih lidera, 2) Prodaji pomoću domaćih prodajnih lanaca i 3) Internet prodaji putem online portala (Facebook, OLX, Farmer.ba i dr.).

Cilj cjelokupnog projekta: „Aktivne žene u samozapošljavanju“ je omogućiti integraciju žena na tržište rada kroz jačanje kapaciteta za samozapošljavanje i uvođene savremenih digitalnih kanala distribucije i proces izgradnje brenda. To će doprinijeti smanjenju socijalne isključenosti, povećanju zaposlenosti i ekonomskom osnaživanju žena u opštinama Modriča i Vukosavlje.

Projekat se realizira u sklopu Programa osnaživanja žena, finansiranog od strane Američke ambasade u Sarajevu. Ukupna vrijednost projekta je 22.073,00 USD.

Komentari su onemogućeni.