Poslovno okruženje

Održane druga i treća obuka u svrhu povećanja kapaciteta savjetodavnih službi u sklopu projekta: „Inovacije u lancu vrijednosti suhe šljive“

0

U Gračanici su dana 25. i 26.01.2018. godine odražane obuke u svrhu povećanja kapaciteta savjetodavnih službi na teme: „Problemi uzgoja šljive na terenu“ i „Jedinstvena metodolgija snimanja stanja na terenu“. Ukupno su provedene 3 obuke za predstavnike savjetodavnih službi kroz implementaciju projekta: „Inovacije u lancu vrijednosti suhe šljive“. Na obukama su sudjelovali predstavnici Poljoprivrednog zavoda TK – a, Općine Gračanica, ZZ „Gračanka“ i Brčko distrikta BiH.

Osim teoretskog dijela obuke (1. i 2. obuka), predstavnici savjetodavnih službi u suradnji s partnerima i Timom za implementaciju projekta su na 3. obuci definirali metodologiju snimanja stanja na terenu, kao i uvjete i kriterije za odabir parcela/lokacija za uspostavu inovativnih i edukativnih voćnjaka – nasada šljive i sanaciju postojećih voćnjaka.

Projekt “Inovacije u lancu vrijednosti suhe šljive” implementira Nezavisni biro za razvoj/NBR sa partnerima: Općinom Gračanica, Zemljoradničkom zadrugom „Gračanka“ i Tehnološkim fakultetom Univerziteta Tuzla. Projekt sufinancira Europska unija, u okviru Programa za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH, EU ProLocal kojeg implementira GIZ. Ukupna vrijednost projekta iznosi 189.906,00 KM od čega Europska unija sufinancira projekt u iznosu od 151.066,00 KM. Trajanje projekta je 12 mjeseci.

Komentari su onemogućeni.