Poslovno okruženje

Održane radionice „Iskustveno i psihoedukativno jačanje žena i priprema za tržište rada“

0

U periodu od 08. do 10. novembra u prostorijama Udruženja Nezavisni biro za razvoj (NBR), održana je trodnevna radionica na temu„Iskustveno i psihoedukativno jačanje žena i priprema za tržište rada“. Radionicama je prisustvovalo 25mladih, nezaposlenih  žena starosti do trideset godina, iz opština Modriča i Vukosavlje, odabranih za učešće u projektu putem Javnog poziva. Na prvoj radionici su učesnice imale priliku da nauče  “Kako postaviti i ostvariti vlastite ciljeve – emocije i potrebe”- kako ih prepoznati i čemu služe? Drugog dana obuke učesnice su se upoznale sa komunikacionim vještinama  “Komunikacija interna i eksterna, komunikacijske vještine (asertivnost)”-  kroz izražavanje vlastitog mišljenja, uvježbavanje komunikacije i praktične vježbe. Trećeg dana obuke učesnice su upoznate sa temom „Ego, samopouzdanje, samopoštovanje i funkcionisanje u poslovnom okruženju“ – kroz iskustvene vježbe – kada je ego visok, a samopouzdanje nisko; funkcionisanje u poslovnom okruženju ( saradnja sa kolegama, profesionalizam i komunikacija, stres i sagorijevanje ), te priprema za prvo radno iskustvo. Učesnice su vrlo aktivno sudjelovale u vježbama tokom trajanja obuka, što je rezultiralo dobrim razumijevanjem sadržaja obuke.

Održane radionicesu  prveu nizu od  tri serije  radionica, kojeće biti održane u narednom periodu,a koje  imaju za cilj doprinijeti integraciji žena na tržište rada, jačanjem njihovih vještina i kompetencija za traženje posla i sticanje radnog iskustva, u cilju smanjenja socijalne isključenosti, povećanja zaposlenosti i ekonomskog osnaživanja žena u opštinama Modriča i Vukosavlje.

Radionice se  održavaju u skopu provedbe projekta„Aktivne žene na tržištu rada“ koji finansira Američka ambasada u Sarajevu u okviru  Programa osnaživanja žena. Ukupna vrijednost projekta je 28.362,00 USD.

Komentari su onemogućeni.