Poslovno okruženje

Poboljšanje poslovne infrastrukture i kvaliteta rada grupe poslovnih inkubatora / razvojno preduzetničkih centara u BiH

0

Udruženje NEZAVISNI BIRO ZA RAZVOJ Gradačac / Modriča, u konzorciju sa: Udrugom za poduzetništvo i posao LINK Mostar, Udrugom poduzetnika i poslodavaca Žepče , te Razvojno poduzetničkim centrom Tuzla – Inkubator Lipnica, implementira projekat; “Poboljšanje poslovne infrastrukture i kvaliteta rada grupe poslovnih inkubatora / razvojno preduzetničkih centara u Bosni i Hercegovini”.

Cilj Projekta je stvaranje radnih mjesta i smanjenje siromaštva kroz poboljšanje tvrde i meke poslovne infrastrukture u poslovnim inkubatorima / centrima u: Modriči, Žepču, Tuzli i Mostaru.
Ukupna vrijednost Projekta iznosi 98.017 eura. SPARK (Amsterdam,Holandija) finansira Projekat sa 88,78% ili 87.017,00 eura dok članice Konzorcija obezbjeđuju 11,22 % ili 11.000 eura. Projekat će trajati od
1.12.2009.- 1.10.2010 godine. Projektom su obuhvaćena 4 poslovna inkubatora / razvojno poduzetnička centra, koji su članovi neformalne Mreže poslovnih inkubatora BiH.
Realizacijom Projekta biće nastavljen konkretan rad na provedbi Akcionog plana zajedničke strategije razvoja poslovnih inkubatora koju su članovi Mreže usvojili na Konferenciji održanoj, 23. i 24. marta 2009. godine u Mostaru. Po okončanju Projekta biće stvoreni bolji uvjeti rada za sadašnje i potencijalne korisnike dijela poslovnih inkubatora / centara u BiH, i to kroz: poboljšanje energetske učinkovitosti
objekata koji se koriste za poslovnu inkubaciju, podizanje nivoa kvaliteta poslovno – savjetodavnih usluga za trenutne korisnike i početnike, te poboljšanje kvaliteta upravljanja poslovnim inkubatorima i poslovnim centrima. Realizacijom Projekta će se neposredno uticati na ublažavanje problema nezaposlenosti i siromaštva u BiH.

Komentari su onemogućeni.