Poslovno okruženje

Počela obnova rada lokalnih OCD-a

0

Predstavnici Nezavisnog biroa za razvoj (NBR) Modriča/Gradačac zajedno sa predstavnicima Općina Domaljevac-Šamac, Vukosavlje i Šamac su od 23. do 28. marta posjetili lokalne OCD-e sa područja ovih općina, sa kojima su održani sastanci s ciljem dogovora oko početka aktivnosti i načina pružanja pomoći OCD-ima.

Sastanci su održani sa Sportskim udruženjem FK „Borac“ i Udruženjem penzionera Šamca, Lovačkom udrugom „Kuna“ i Udruženjem ribara „Zlatni karas“ iz Domaljevca, i Sportskim udruženjem FK „Bosna“ iz Modričkog Luga, Vukosavlje.

Kako bi se stvorili preduvjeti za njihov dalji dugoročni razvoj, dogovoreno je u narednom periodu pružanje tehničke pomoći u izradi i implementaciji razvojnih planova, te finansijska pomoć u obnovi njihovih materijalnih kapaciteta.

Ova aktivnost ima za cilj obnovu rada OCD-a koje su pretrpjele štetu od poplava i do sada nisu u potpunosti uspjele obnoviti svoj rad. Ovime je počela implementacija aktivnosti „Obnova rada lokalnih OCD-a“, druga komponenta Projekta „Podrška održivom oporavku od poplava za Domaljevac-Šamac, Vuksoavlje i Šamac“, koji se finansira sredstvima Evropske unije  (90%) i sredstvima  lokalnih Općina (10%). Projekat implementira Nezavisni biro za razvoj (NBR) u saranji sa navedenim  lokalnim zajednicama.

20170327_125833 20170327_130501 20170327_120539 20170327_123707 20170324_110843 20170324_113952 20170324_100651 20170324_100657 20170324_104402

Komentari su onemogućeni.