Poslovno okruženje

Počele aktivnosti – Moje radno iskustvo

0

Nakon što su u prethodnom periodu uspješno  završile edukacije, 20 mladih  nezaposlenih  žena učesnica u projektu, u januaru je započelo sa programom zapošljavanja.Naime, žene koje su u prethodnom periodu prošle program obuke i time ojačale  svoja znanja i vještine, u skladu sa svojim formalnim obrazovanjem, započele su s procesom zapošljavanja. One samostalno pronalaze poslodavce, kod kojih će praktično primijeniti stečeno znanje i vještine, te  steći dvomjesečnu praktičnu obuku odnosno svoje prvo radno iskustvo. Kako bi motiviraliposlodavce da sudjeluju u programu i pruže priliku mladim ženama da dokažu svoje sposobnosti, projektom je obezbjeđena i financijska naknada za praktikantice.

Cilj ovog programa je da žene postanu inicijatori i borci za posao, steknu početno radno iskustvo, a nakon toga i redovno zaposlenje.

U nastavku slikama predstavljamo neke od naših  praktikantica, koje su već početkom januara uspjele samostalno pronaći poslodavca i koje sudo sredine martazavršilesvoju dvomjesečnu praktičnu obuku. Posebno zadovoljstvo i sreću zbog učešća u projektu iskazale su  naše dvije mlade, vrijedne praktikantice:  Sajra Karić i  Emina Ribić, koje su nakon uspješno završene dvomjesečne  prakse,pronašle  i redovno zaposlenje.

Aktivnost Moje Radno iskustvo se realizuje  u skopu provedbe projekta„Aktivne žene na tržištu rada“ koji finansira Američka ambasada u Sarajevu u okviru  Programa osnaživanja žena, a koji se implemetira na području opština Modriča i Vukosavlje. Ukupna vrijednost projekta je 28.362,00 USD.

Komentari su onemogućeni.