Poslovno okruženje

Početak provedbe projekta: “Odgovorno preduzetništvo mladih – stvaranje antikorupcijske kulture u privatnom sektoru”

0

NEZAVISNI BIRO ZA RAZVOJ ( NBR ) Gradačca – Modriča će, na teritoriji BiH, provoditi dio pilot projekta: “Odgovorno preduzetništvo mladih – stvaranje antikorupcijske kulture u privatnom sektoru”. Projekat će biti implementiran u saradnji sa partnerskim organizacijama: „YES„ -Foundacija iz Skopja (Makedonija), koja je vodeći partner Projekta , „Inicijative“ Bograd ( Srbija ), te Centrom za razvoj potencijala za preduzetništvo iz Murske Sobote (Slovenija).

To su organizacije koje su aktivne na području promicanja preduzetništva, posebno preduzetništva mladih. Kroz Instrument za pretpristupnu pomoć-IPA (IPA 2008 – Civilno društvo Facility), Europska komisija finasira provedbu Projekta u visini od 178,380.35 ili 79.50 %.
Tokom 2010 godine, Projekat će biti realiziran na teritoriji država zapadnog Balkana: Makedonija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Srbija, Crna Gora i Hrvatska ( Regija ), navedeno je u saopštenju iz NBR-a.

Opšti cilj Projekta je usmjeren prema stvaranju učinkovitog doprinosa organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije u poslovnom sektoru, kao i promicanje i unaprjeđenje antikorupcijske kulture mladih u privatnom sektoru. Očekivani rezultati Projekta ostvariće se kroz: mobilizaciju civilnog društva za akcije protiv korupcije, realizaciju otvorenih i javnih rasprava o korupciji u malim, srednjim i preduzećima koja posluju u BiH i u Regiji, te kroz doprinos u izradi novih, i etički, odgovarajuće profiliranih mladih poduzetnika koji će djelovati kao promotori zdrave poslovne prakse.

Projekt proizlazi i iz prikupljenih podataka i razgovora sa mladim preduzetnicima koji, ne samo da traže pomoć u pristupu kapitalu, ovladavanju tehničkim i drugim vidovima poslovnih vještina, nego, isto tako, zahtijevaju i poštivanje ” osnovnih načela ponašanja ” u poslovnom sektoru kako bi se obezbijedile jednake mogućnosti za sve preduzetnike u BiH.

Dodatne i daljnje informacije o Projektu i planiranim aktivnostima biti će dostupne i na web stranicama: www.beresponsible.biz i www.nbrudruzenje.org

Komentari su onemogućeni.