Poslovno okruženje

Pojedinačne strategije razvoja RPC-a

0

ZAVRŠENE I USVOJENE POJEDINAČNE STRATEGIJE RAZVOJA RAZVOJNO –PREDUZETNIČKIH CENTARA / ZONA U SJEVEROISTOČNOJ BiH

U Planu aktivnosti projekta: „Strateško jačanje postojećih i osnivanje novih razvojno – poduzetničkih centara u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini ”, koga finansira Evropska unija, bitno mjesto zauzima izrada planskih dokumenata razvoja ( RPC/Z ) . Nakon izrađenih analiza postojećeg stanja, završene su i usvojene pojedinačne dugoročne strategije razvoja razvojno – poduzetničkih centara ( RPC/Z ) u ekonomskoj regiji Sjeveroistočna BiH. Stratagije su i usvojene u RPC / Z opština / općina: Tuzla, Orašje, NBR Modriča, Šamac, Čelić dok će se Strategija razvoja RPC Brčko okončati po usvajanju odgovarajućih odluka na Vladi Brčko distrikta BiH. Usvajanjem pojedinačnih strategija stvoreni su uslovi za implementaciju konkretnih akcionih panova implementacije svake od strategija. Pomenuti akcioni planovi, između ostalog, sadrže i aktivnosti na rješavanju problematične infrastrukture ( objekti, komunalna i druga infrastruktura bitna za razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća…).

U narednom periodu predviđene su aktivnosti koje će rezultirati izradom Regionalne strategije razvoja RPC / Z ( u područjima od zajedničkog interesa ), te implementacija iste kroz Akcioni plan za najmanje jednu godinu djelovanja .

Komentari su onemogućeni.