Poslovno okruženje

Project: Active Women in Self-employment / Aktivne žene u samozapošljavanju

0

Započela provedba projekta „Aktivne žene u samozapošljavanju“

Nakon zvaničnog potpisivanja Ugovora o dodjeli granta između GIZ-a Američke ambasade i NBR-a, od 31.maja 2019. godine, NEZAVISNI BIRO ZA RAZVOJ (NBR), je započeo sa provedbom aktivnosti projekta „Aktivne žene u samozapošljavanju“ (Projekat).

Početak implementacije Projekta obuhvatio je uobičajene organizaciono-tehničke i administrativno-finansijske aktivnosti. U nastavku, održani su i sastanci Tima za implementaciju Projekta (Modriča, 07.06.) kao i sastanak predstavnicama Udruženja „Dobor Kula“ iz Vukosavlja (19.06.). Na sastancima su usaglašeni način, dinamika, uloge i zadaci ključnih aktera i druga pitanja koja su bitna za uspješnu provedbu Projekta. Pored toga slijede sastanci sa predstavnicama Udruženja „Veliko srce“ iz Modriče i Udruženja „4T“ iz Tarevaca.

U želji da se postignu očekovani rezultati, Projekat će biti usmjeren na doprinos ekonomskom osnaživanju žena u opštinama Vukosavlje i Modriča, kroz samozapošljavanje žena i jačanje njihovog poduzetničkog duha, pružanje podrške samozapošljavanju žena iz navedenih opština i podrška održivosti njihovih poslovnih aktivnosti, jačanjem vlastitih proizvoda.

Projekat se realizira u sklopu Programa osnaživanja žena, finansiranog od strane Američke ambasade u Sarajevu. Ukupna vrijednost projekta je 22.073,00 USD.

 

 

Komentari su onemogućeni.