Poslovno okruženje

Projekat: „Inovacije u lancu vrijednosti suhe šljive“

0

Započela provedba projekta „Inovacije u lancu vrijednosti suhe šljive“

 Nakon svečanosti dodjele Potvrde o dodjeli granta, koja je održana u Banja Luci 18.oktobra 2017. godine, i potpisivanja Ugovora između GIZ-a i NBR-a, od 15.novembra 2017. godine, NEZAVISNI BIRO ZA RAZVOJ (NBR), je započeo sa provedbom aktivnosti projekta „Inovacije u lancu vrijednosti suhe šljive“ (Projekat).

Početak implementacije Projekta obuhvatio je uobičajene organizaciono-tehničke i administrativno-finansijske aktivnosti. U nastavku, održani su i sastanci Tima za implementaciju Projekta (Odžak,12.12.) kao i sastanak u sjedištu GIZ-a u Sarajevu (13.12. 2017.). Na sastancima su usaglašeni način, dinamika, uloge i zadaci ključnih aktera i druga pitanja koja su bitna za uspješnu provedbu Projekta.

U želji da se postignu očekovani rezultati, Projekat će biti usmjeren na: poboljšanje kapaciteta proizvođača svježe šljive, poboljšanje tehnologije/procesa prerade/sušenja šljive, kao i na razvoj novih poizvoda kroz inoviranje dizajna postojećih proizvoda, ali i povezivanje sa istraživačko-tehnološkim centrima.

Projektom će se dati doprinos unaprjeđenju saradnje, ali i održivosti jakih veza, između javnog i privatnog sektora, pri provedbi mjera ekonomskog oporavka i privrednog razvoja,  a na osnovama konstruktivnog javno-privatnog dijaloga i partnerstava za unapređenje inovacija.

Projekat se realizira u sklopu EU Prolocal Programa za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj BiH. Program finansira Evropska unija i Vlada Njemačke, a provodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Projekat, ukupne vrijednosti od 189.906 KM, provodi NBR u partnerstvu sa: Općinom Gračanica, Zemljoradničkom zadrugom „Gračanka” i Tehnološkim fakultetom Univerziteta u Tuzli.

Komentari su onemogućeni.