Poslovno okruženje

Promocija projekta: “ Strateško jačanje postojećih i osnivanje novih razvojno – poduzetničkih centara u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini”.

0

U srijedu, 31.oktobra 2007 godine od 10,00 – 12,sati, u Sali za sastanke Općine Tuzla, održana je
promocija projekta: „Strateško jačanje postojećih I uspostava novih razvojno – poduzetničkih
centara/zona ( RPC) u ekonomskoj regiji Sjeveroistočna Bosna i Hercegovina“ koga finansira Europska
unija.
Projekat je proizvod zajedničkih razvojnih potreba općina: Šamac, Orašje, Čelic, Brčko Distrikta
BiH i dugoročnog strateškog djelovanja i partnerstva izmeñu Nezavisnog biroa za razvoj
( implementator) i Općine Tuzla ( partner ).
Cilj Promocije je:
– predstavljanje ciljeva i aktivnosti Projekta,
– uključivanje ostalih aktera lokalnog/regionalnog razvoja u njegovu implementaciju,
– prezentirati dobru praksu uspješnog partnerstva privatnog, javnog i nevladinog sektora.
Partnerstvo je bilo osnov saradnje tokom kreiranja, kandidovanja i buduće implementacije Projekta.
Projekat je važan radi:
o lokalnog i regionalnog razvoja,
o povećanja regionalnih/lokalnih kapaciteta i,
o uspješne pripreme za integracije u EU.
Ukupna vrijednost Projekta iznosi 300,920.00 eura od čega Evropska unija finansira 267,818.80 eura
ili 89% dok će učesnici u Projektu obezbijediti 33.102,20 eura ili 11% od ukupnih sredstava.
Tokom 20 mjeseci trajanja, Projektom će se kvalitativno i kvantitativno ojačati infrastruktura za razvoj
malih i srednjih preduzeća (MSPa) u Regiji. Glavne aktivnosti Projekta su:
• Kreiranje strategije razvoja za 4 centra u SI BiH u kojima je trenutno smješteno 57 MSP-a,
• Poboljšanje i širenje fizičke infrastrukture za razvoj MSP-a,
• Otvaranje centara prema incijativama inovatora, lokalnih udruženja poduzetnika i novih
investitora,
• Regionalizacija rada centara,
• Internacionalizacija rada centara.

Komentari su onemogućeni.