Poslovno okruženje

Provedba projekta: “Aktivne žene u samozapošljavanju ”

0

Provedba projekta: “Aktivne žene u samozapošljavanju ”

Bosna i Hercegovina je stalno suočena sa visokom stopom nezaposlenosti, u kojoj dominira nezaposlenost žena, koja se suočava sa višestrukom diskriminacijom na tržištu rada. Žene imaju potencijal da promijene svoj ekonomski status i doprinesu zajednicama u kojima žive, ali često je taj doprinos neprepoznatljiv i potcijenjen, a nedostupnost prilika uveliko otežava sposobnost žena da aktivno utiču na poboljšanje ekonomskog i socijalnog statusa. Zbog gore navedenog, žene u BiH su prisiljene da započnu vlastiti biznis kroz proizvodnju vlastitih proizvoda (npr. povrće, džemovi, rukotvorine, itd.) te da ih same plasiraju na tržište. Kvalitet ovih proizvoda je prepoznatljiv jer je njihov opstanak na tržištu već dugi niz godina demonstriran. Ključni problem je nedovoljno razvijen marketinški koncept – povezanost proizvoda, prodajna cijena, distribucija, prodaja i promocija.

Implementacijom projekta: „Aktivne žene u samozapošljavanju“, omogućit će se integracija žena na tržište rada kroz jačanje kapaciteta za samozapošljavanje i uvođene savremenih digitalnih kanala distribucije i proces izgradnje brenda. To će doprinijeti smanjenju socijalne isključenosti, povećanju zaposlenosti i ekonomskom osnaživanju žena u opštinama Vukosavlje i Modriča.

U tom pogledu, u periodu od 14. do 17. avgusta u prostorijama Udruženja Nezavisni biro za razvoj (NBR), održana je četverodnevna radionica o ženskom preduzetništvu. Radionici je prisustvovalo 30 preduzetnih žena iz Udruženja Dobor Kula Vukosavlje, „4T“ Modriča i „Veliko Srce“ Modriča. Na prvoj radionici je predstavljen koncept o osnovama preduzetništva i mogućnostima uključenja žena u preduzetništvo, koracima pretvaranja poslovne prilike u preduzetnički poduhvat. Drugog dana obuke učesnice su se upoznale sa važnosti definisanja vlastitih poslovnih ciljeva, te su kroz integraciju sa procesom izrade poslovnog plana razvile vlastite smjernice budućih aktivnosti na razvoju vlastitog preduzetničkog poduhvata. Učesnice su upoznate sa metodologijom za raspoznavanje opravdanosti realizacije preduzetničke ideje, te su stekle osnovna znanja o izradi i korištenju biznis plana. Trećeg dana obuke učesnice su upoznate sa najvažnijim elementima poslovnog procesa i principima finansijske politike, elementima preduzetničkog računovodstva i izvorima finansiranja preduzetničkog poduhvata. Četvrtog dana obuke učesnicama su predstavljeni uspješni primjeri drugih preduzetnica i njihovih preduzetničkih djelatnosti iz šireg okruženja. Učesnice su vrlo aktivno učestvovale u diskusijama tokom trajanja obuke, što je rezultiralo boljim razumijevanjem sadržaja obuke, i logičkim zaključivanjem u vezi ključnih stvari za pokretanje vlastitog posla.

Cilj radionica o ženskom preduzetništvu je potaknuti veći broj žena na razvoj vlastitih preduzetničkih poduhvata i njihovo samozapošljavanje kroz daljnji razvoj tradicionalnih načina proizvodnje poljoprivrednih proizvoda i prerade u finalne proizvode, kao što je proizvodnja i prodaja voća i povrća, džemova, domaćih sokova i drugih gotovih proizvoda pripremljenih na tradicionalan način. Nakon obavljene četvorodnevne obuke, odabrano je pet poslovnih ideja žena preduzetnica, sa kojima je dogovorena pojedinačna konsultacija radi razrade poslovnih ideja. Sa odabranim preduzetnicama obavljene su pojedinačne individualne radionice i konsultacije, na kojima je rađeno na pripremi pojednostavljenih biznis planova i kalkulacija cijena gotovih proizvoda. Konsultacije su obavljene u periodu od 20. do 24. avgusta 2019. godine. Odabrana je proizvodnja tradicionalnih proizvoda za ovo geografsko područje, i to proizvodnja pekmeza od jabuke (samoniklica), proizvodnja soka od aronije, proizvodnja kiselih krastavaca i šarene salate i proizvodnja soka od paradajza.

Projekat se realizira u sklopu Programa osnaživanja žena, finansiranog od strane Američke ambasade u Sarajevu. Ukupna vrijednost projekta je 22.073,00 USD.

Komentari su onemogućeni.