PUBLIKACIJA – Prezentacija razvojno-preduzetničkih centara u sjeveroistočnoj BiH