Poslovno okruženje

SARAJEVO: STRUČNI SKUP O PROCESU REGISTRACIJE POSLOVNIH SUBJEKATA U FBiH

0

one-stop-shop-brza-registracija-plakat-v3

(Sarajevo, 28. septembar/rujan 2016. god.) U organizaciji Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK Mostar i Nezavisnog biroa za razvoj Gradačac/Modriča, u Sarajevu se 28.09.2016. god. u hotelu „Sarajevo“ Sarajevo, sa početkom u 11.00 sati organizuje Stručni skup na temu „Proces registracije poslovnih subjekata u FBiH – stanje i prijedlozi za poboljšanje“. 

Proces registracije poslovnih subjekata je jedan od važnijih faktora koji utiču na poslovno okruženje u BiH. Za registraciju poslovnog subjekta u FBiH potrebno je 67 dana, što je znatno više u odnosu na RS kao i zemlje regiona. Također, prema izvještaju “Doing business” Svjetske banke, BiH se nalazi na 175. od ukupno 189. mjesta prema uslovima pokretanja posla. Kao posljedica navedenog, u BiH raste nezaposlenost, smanjuju se strane investicije, pogoršava se cjelokupno poslovno okruženje. Jedan od ključnih preduslova za ubrzanje procesa registracije bilo je usvajanje Zakona o privrednim društvima FBiH i objavljivanje u službenim novinama, što je i urađeno u oktobru 2015. godine. Međutim, i dalje je evidentna znatna razlika u uslovima registracije poslovnih subjekata između dva entiteta. U skladu s tim, potrebno je stvaranje sinergije u radu i zajednički rad svih aktera kako bi se proces registracije znatno unaprijedio.

Cilj stručnog skupa je analiza stanja na polju registracije poslovnih subjekata u FBiH, prezentacija pozitivnih praksi iz RS-a, te kreiranje prijedloga za poboljšanje.

Na Skupu se očekuje učešće predstavnika: nadležnih entitetskih i kantonalnih organa, privrednika i njihovih udruženja, predstavnika međunarodnih organizacija, razvojnih agencija, medija i drugih odgovarajućih institucija.

Realizacijom Stručnog skupa, nastavlja se provedba aktivnosti projekta „Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta“. Projekat se realizuje u sklopu PROGRAMA ODRŽIVOSTI CIVILNOG DRUŠTVA U BiH (CSSP program), kojeg finansira Američka agencija za međunarodni razvoj – USAID.

 

# # # k r a j # # #

Kontakti: Tomislav Majić (LiNK), +387 61 198 030, tomislav@linkmostar.org, www.linkmostar.org

Enver Sarvan (NBR), +387 62 335 789; E-mail: pitcentar.nbr@gmail.com , www.nbrudruzenje.org

 

 

Komentari su onemogućeni.