Poslovno okruženje

Srednjeročna samoprocjena organizacijskih kapaciteta NBRa

0

PROVEDEN DRUGI KRUG PROCESA PROCJENE ORGANIZACISKIH KAPACITETA NBR-a (OCA PROCES )

U okviru Programa održivosti civilnog društva  u Bosni i Hercegovini (CSSP program), kojeg finasira USAID, 28.marta 2016. godine u prostorijama NBR-a u Modriči, proveden je Drugi krug procesa ocjene organizaciskih kapaciteta NBR-a (OCA proces).

U okviru inicijalne faze (2014. godina), prve kvalitativne Procjene organizacijskih kapaciteta NBR-a, obezbijeđena je planska osnova i mjere za unaprjeđenje ključnih oblasti NBR-a u kojima je prepoznata potreba za poboljšanjima.

U nastavku OCA procesa, Drugi krug procjene proveden je u dva koraka, i to: kroz  Analizu dokumenata i provedbu programa Radionice, od strane Dmitra Spasenoskog, konsultanata.

Realizacijom tačaka dnevnog reda Radionice, OCA Tim NBR-a i konsultant su analizirali: Pregled sprovedenih aktivnosti za izgradnju kapaciteta, Pregled osnovnog instrumenta za organizacisku procjenu. Poesbna pažnja OCA tima posvećena je Reviziji postojećeg i razvoju novog Plana za izgradnju organizaciskih kapaciteta. Kroz analizu učinjenog uočen je vidan napredak i neposredan uticaj procesa na dalju izgradnju NBR-a, kako sa aspekta razvoja Insitucije, programskog razvoja, tako i u oblastima unaprjeđenja finansijske održivosti i djelovanja NBR-a na ciljnom geografskom području.

Komentari su onemogućeni.