Poslovno okruženje

Stručni skup na temu Parafiskalnih nameta

0

PRIJEDLOZI I PREPORUKE ZA SMANJENJE ILI UKIDANJE PARAFISKALNIH NAKNADA U OPĆINI SREBRENIK

             U Srebreniku je, 15.marta 2016. godine od 12,00 -14,00 sati, održan Stručni skup na temu: „Parafiskalni nameti – prijedlozi i preporuke za smanjenje ili ukidanje“. Posebna pažnja je posvećena stanju i mjerama koje bi, po ovom pitanju,  trebalo preduzeti na području općine Srebrenik. U uvodnom dijelu Skupa predstavljen je projekat: „Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta“ koji, zajednički provode NBR i LINK Mostar, koordinatori Sektora politike ekonomskog razvoja u BiH, dijela USAID-ovog CSSP programa.

U nastavku, Prof. Dr Bahrija Umihanić prezentirao je nalaze provedenog  istraživanja, refleksije na poslovno okruženje, zaključke i preporuke „Analize parafiskalnih nameta na području 15 opština dijela sjeveroistočne BiH“. „Ako mala i srednja preduzeća nemaju direktnu ili indirektnu korist od uplaćenih parafiskalnih naknada onda te naknade i ne trebaju ni postojati“, riječi su  Prof. Dr Bahrije Umihanića.

Tokom rasprave naglašena je potreba za još boljom  saradnjom javnog i poslovnog sektora. S tim u vezi zaključeno je da, u narednih 3-4 mjeseca, Privredni savjet Općine nastavi sa unaprjeđenjem poslovnog okruženja. Posebnu pažnju Savjet bi trebalo da posveti smanjenju parafiskalnih naknada vezanih za: građevinsko zemljište, uređenje građevinskog zemljišta prilikom provedbe investicija (Općina naplati naknadu a ne uređuje zemljiište), administrativne takse, naknade za isticanje firme… Učesnici su se složili da je dobra mjera refundiranje troškova registracije biznisa osnivačima poslovnih subjekata. Učesnici Skupa su se složili da bi trebalo da predstavnici biznisa nešto „agresivnije“ nastupe prema nadležnim organima. Kako je rečeno, potrebno je dalje unaprijeđivanje svijesti i efikasnosti zaposlenika u državnim organima kako bi se stanje poboljšalo.

Na kraju Stručnog skupa diskusija se vodila je o: prednostima i potrebi hitne izrade mjera i dokumenata bitnih za certifikaciju općina sa povoljnim poslovnim okruženjem, projektom vezanim za reinženjering trižta rada u dijelu općina BiH, te potrebi davanja doprinosa unaprjeđenju i uspjehu Reformske agende u BiH.

Komentari su onemogućeni.