Poslovno okruženje

Stručni skup:”Elektronski registar parafiskalnih naknada regije Prijedor u funkciji smanjenja ili ukidanja parafiskalnih naknada“

0

Saopštenje: “Elektronski registar parafiskalnih naknada regije Prijedor u funkciji smanjenja ili ukidanja parafiskalnih naknada“

U Prijedoru je, u četvrtak, 6. jula 2017. godine u 11,00, održan  stručni skup na temu: „Elektronski registar parafiskalnih naknada regije Prijedor u funkciji smanjenja ili ukidanja parafiskalnih naknada“.

Skupu su prisustvovali predstavnici: nadležnih entitetskih i opštinskih organa, privrednika i njihovih udruženja, poslovnog sektora i njihovih udruženja, komora, APIF-a, razvojnih i drugih institucija za podršku razvoju preduzetništva/MSP-a, te članovi LEDnet-Mreže za ekonomski razvoj BiH.

Nakon uvodnih riječi organizatora, učesnicima Stručnog skupa obratili su se:Marinko Đukić, direktor Republičke agencije za mala i srednja preduzeća Republike Srpske –RARS, Rade Rosić, načelnik odjeljenja za privredu i poljoprivredu Grada Prijedora i Mišo Reljić, direktor agencije za ekonomski razvoj Grada Prijedora “PREDA-PD”.

Iako se BiH nalazi na na 175 mjestu, od 189 zemalja, po pitanju lakoće pokretanja poslovanja, još se težim čini očuvanje opstanka postojećih biznisa. S tim u vezi, nameće se potreba cjelovite reforme koja će poboljšati poslovno okruženje. Jedna od mjera, koja je navedena i u Reformskoj agendi, odnosi se i na što hitniju uspostavu Registra parafiskalnih naknada koje su uvedene od strane svih nivoa vlasti u BiH. Na Stručnom skupu u Prijedoru, o problemima prevelikog broja i previsokih naknada za privrednike u BiH, i opravdanosti uvođenja hitnih mjera, na ovom polju, govorili su: prisutni privrednici, Saša Ačić ispred Udruženja poslodavaca RS, na temu: “Opterećenje privrednika-aktuelno stanje Udruženje poslodavaca”, i Mišo Reljić, ispred Agencije “PREDA-PD”,  o : “Registrima parafiskalnih naknada-republički nivo,nivo regije Prijedor”  uz osvrt na sličnosti i razlike po opštinama prijedorske regije. Prisutni su imali priliku i da se upoznaju sa on-line platformom www.poslovnookruzenje.ba u koju je unseno 6.264 parafiskalnih obaveza iz: 15 opština sjeveroistočne BiH,9 opština hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK-a) i 5 opština regije Prijedor. Platforma sadrži i baze: prepreka za rad biznisa, podrški za MSP i podrški za razvoj poljoprivredne proizvodnje.

Inače, ranije provedene analize su utvrdile veliki broj prafisklanih obaveza na nivoima: BiH-7 grupa naknada i taksi, F BiH-25 grupa naknada i taksi i 9 grupa posebnih naknada i članarina, RS-25 grupa naknada i taksi.

Da bi preduzeće nesmetano obavljalo djelatnost neophodno je da se pridržava preko 20 zakona vezanih za plaćanje raznih fiskalnih i parafiskalnih obaveza i oko 30 zakona kojima su, ako ih se ne pridržava, predviđene kaznene odredbe. Takođe, preduzeće je dužno da u toku godine preda preko 150 raznih prijava i obrazaca različitim institucijama.

Učesnici Skupa su se složili da je aktuelno stanje neprihvatljivo, da treba angažovati sve raspoložive resurse kako bi se, što prije, uspostavio Registar i obezbijedili uslovi za njegovo dalje ažuriranje, održivost i njegovo nesmetano funkcionisanje, a istovremeno može započeti sa smanjenjem ili ukidanjem istih ako se pokaže opravdanost za takve mjere. Također, naglašeno je da bi se uspostavom Registra dobio odličan zagovarački alat za dalji monitoring ponašanja i odgovornosti vlasti u pogledu opravdanosti uvođenja, uticaja, nemjene i trošenja tih sredstava. Eliminacijom ili smanjenjem parafiskalnih obaveza MSP-a bi osjetilia pozitivne učinke u pogledu: boljeg okruženja za rad i razvoj, dok bi smanjenje opeterećenja za MSP-a i zaposlene doprinijelo  konkurentnosti i održivosti poslovnih poduhvata, te povećanju broja MSP-a/malih preduzetnika, a time i  većem zapošljavanju.

Realizacijom Stručnog skupa, uz pomoć Agencije “PREDA –PD”, nastavlja se implementacija aktivnosti projekta: „Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta“. Projekat realizuju, koordinatori Politika ekonomskog razvoja u BiH, Udruženje NEZAVISNI BIRO ZA RAZVOJ (NBR) Gradačac i Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar. Sve akcije Projekta odvijaju se u sklopu Programa održivosti civilnog društva u BiH (CSSP programa), kojeg finansira Američka agencija za međunarodni razvoj – USAID u BiH.

20170706_114113 20170706_114101 20170706_114056 20170706_111216 20170706_110402

Komentari su onemogućeni.