Poslovno okruženje

U tijeku terenske posjete – teoretske edukacije proizvođača suhe šljive

0

U tijeku terenske posjete – teoretske edukacije proizvođača suhe šljive

U Brčkom od 11.-13.07.2018. godine provode se terenske posjete – teoretske edukacije proizvođača suhe šljive u sklopu implementacije projekta: „Inovacije u lancu vrijednosti suhe šljive“.

Ove edukacije provodi stručnjak sa Tehnološkog fakulteta Tuzla, prof. dr. sc. Midhat Jašić, a do sada su posjećene sljedeće firme: Voćar d.o.o., Fruitplanet d.o.o. i Linija voća d.o.o.. Edukacije se odvijaju na terenu sa proizvođačima suhe šljive po principu „1 na 1“ ili u manjim grupama. Cilj ovih edukacija je poboljšanje tehnološkog procesa s aspekta standardizacije i kontrole kvalitete finalnog proizvoda.

Projekt “Inovacije u lancu vrijednosti suhe šljive” implementira Nezavisni biro za razvoj/NBR sa partnerima: Općinom Gračanica, Zemljoradničkom zadrugom „Gračanka“ i Tehnološkim fakultetom Univerziteta Tuzla. Projekt sufinancira Europska unija, u okviru Programa za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH, EU ProLocal kojeg implementira GIZ. Ukupna vrijednost projekta iznosi 189.906,00 KM od čega Europska unija sufinancira projekt u iznosu od 151.066,00 KM. Trajanje projekta je 12 mjeseci.

Komentari su onemogućeni.