Poslovno okruženje

USVOJENA „ANALIZA PARAFISKALNIH NAMETA U DIJELU SJEVEROISTOČNE BIH“

0

U Tuzli je, 27. aprila 2016. godine, u Sali za sastanke Privredne komore održan prošireni sastanak Partnerstva za razvoj sistema i definisanje potrebnih usluga malim i srednjim preduzećima na području dijela sjeveroistočne BiH.

Sastanak je, u cijelosti posvećem predstavljanju ključnih nalaza istraživanja sažetih u dokumenatima: „Analiza parafiskalnih nameta u SI BiH“ i  „Pregled parafiskalnih nameta za područje 15 opština SI BiH“. Istraživanje je utvrdilo veliki broj prafisklanih naknada: na nivou BiH-7 grupa naknada i taksi,        F BiH-25 grupa naknada i taksi i 9 grupa posebnih naknada i članarina, RS – 25 grupa naknada i taksi, Tuzlanski kanton – 9 kategorija administrativnih taksi (broj 165), 7 kategorija zasebnih sudskih taksi    (broj – 112), dok su, u 15 opština Regije, utvrđene  velike razlike po posmatranim grupama i kategorijama.

Sastanku su prisustvovali ministri: gdin. Nermin Hodžić – ministar razvoja i poduzetništva TK, gdin. Jakub Suljkanović – ministar finansija TK, gdin. Mirsad Gluhić – ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK i gdin. Srđan Mićanović – ministar industrije, energetike i rudarstva TK. Takođe u radu Skupa učestvovali su i predstavnici: ostalih Opština, Privredne i Obrtničke komore, udruženja poslodavaca i obrtnika, razvojnih i drugih institucija podršku razvoju biznisa na ciljnom području.

Nakon predstavljanja nalaza istraživanja i diskusija, Partnerska grupa je usvojila Analizu i Pregled parafiskalnih naknada po Opštinama. Učesnici Skupa su se složili da bi, u narednom periodu trebalo da: nadležna Ministarstva i ciljne Opštine sačine konkretne mjere za reduciranje i ujednačavanje nameta prema najmanjim iznosima istih. Također, ukazana je potreba grupisanja naknada prema karakteru te da se, u tom smislu, treba sačini odgovarajuća metodologija za provedbu ove mjere. Posebno je naglašeno da treba voditi računa o kreiranju mjera koje neće ugroziti funkcionisanje ključnih nivoa Vlasti a time, posebno, „malih“ Opština. Da bi se predložene mjere i provele potrebno je argonizirati propise iz ove oblasti (posebno ZUP). Na kraju, zaključeno je, da su javni prihodi potrebni ali da ih treba donosit uz konsultovanje javnosti, i iste trošiti na transparentan način.

Sastankom su zadovoljene potrebe povezivanja (sinergije) projekata „Partnerstvo za efektivniju implementaciju lokalnog ekonomskog razvoja u Sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini“, koji ima funkciju aktiviranja lokalnih potencijala, sa projektom „Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta“ koji ima zagovaračku funkciju.

Projekte provodi Udruženje Nezavisni biro za razvoj (NBR) – Gradačac, zajedno sa partnerima, od kojih se posebno izdvaja saradnja sa Ministarstvom razvoja i poduzetništva TK i opštinama Regije. To partnerstvo je od neprocjenjive važnosti za uspješnu provedbu aktivnosti tekućih projekata od kojih krajnju korist imaju mala i srednja preduzeća (MSP) i građani.

Sastanak je posebno iskorišten i za usaglašavanje načina  smanjivanja broja i visina parafiskalnih naknada na približan ili nivo najnižih naknada u 15 kompariranih gradova/općina.

IMG_2361 IMG_2356

Komentari su onemogućeni.