Poslovno okruženje

Usvojena Analiza politika i kapaciteta jedinica lokalne samouprave u oblasti zaštite i spašavanja

0

U organizaciji Udruženja Nezavisni biro za razvoj (NBR) i Opštine Vukosavlje, u utorak, 12. septembra, sa početkom u 10:00 sati, u skupštinskoj Sali Opštine Vukosavlje, održan je sastanak organizacija/institucija koje čine sistem civilne zaštite opština Vukosavlje, Šamac i Domaljevac-Šamac.

Sastanak predstavlja nastavak aktivnosti koje se realizuju s ciljem poboljšanja opštinskih planova vezanih  za prevenciju, smanjenje rizika, te zaštitu i spašavanje od poplava.

Kao prvi korak, u nizu tih aktivnosti, urađena je Analiza politika i kapaciteta jedinica lokalne samouprave u oblasti zaštite i spašavanja  sa posebnim akcentom na poplave, čiji su zaključci razmatrani, usaglašeni i usvojeni, nakon čega su podržane i preporuke o budućim aktivnostima koje će doprinijeti unapređenju ove oblasti.

Na sastanku su ključni akteri sistema civilne zaštite sve tri opštine, također, usaglasili i prijedlog teksta Sporazuma o zajedničkoj saradnji u oblasti zaštite i spašavanja. Ovim dokumentom, ranije uspostavljena dobra saradnja između opština, bit će znatno unaprijeđena. Sporazum bi trebalo da bude i formalno potpisan do kraja implemetacije Projekta.U narednom period, ove aktivnosti bit će nastavljene i kroz kreiranje zajedničkog sistema ranog upozoravanja, čime bi prevencija od poplava, ovih opština, bila znatno unaprijeđena.

Navedeni skup je  dio aktivnosti koje se održavaju u okviru projekta: „Podrška održivom oporavku od poplava za Domaljevac–Šamac, Šamac i Vukosavlje“. Projekat finansira Evropska unija kroz Program podrške civilnom društvu za oporavak od poplava 2014. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 201.406,90€, od čega EU finansiara: 181.265,49 €, (90 %), a saradnici na Projektu 20.140,61€, (10 %). Projekat traje 12 mjeseci a provodi ga Udruženje NEZAVISNI BIRO ZA RAZVOJ (NBR) u saradnji sa: Općinom Domaljevac-Šamac, Opštinom Šamac i Opštinom Vukosavlje.

20170912_100645 20170912_100651 20170912_100728 20170912_101023 20170912_101600 20170912_101609

Komentari su onemogućeni.