Poslovno okruženje

USVOJENI IZVJEŠTAJI I PLANSKI DOKUMENTI NBR-a

0

Nakon što je to, 14.3.2017.godine, uradio Upravni odbor, izvještaje za 2016. godinu i planske dokumente za naredni period, usvojila je i Skupština Udruženja NEZAVISNI BIRO ZA RAZVOJ. Radi se o: Izvještaju o radu za 2016. godinu, Finansijskom izvještaju za 2016. godinu, Programu rada i Planu namicanja sredstava za 2017. godinu, kao i o Razvojnoj strategiji NBR-a za period od 2017.-2020-te godine.

U radu Skupštine učestvovao je 21 član. Nakon pozdravnih riječi, usvajanja dnevnog reda, uvodnih izlaganja i prezentacija, pitanja i diskusija, u kojima su iznesena pozitivna mišljenja, svi izvještaji i planski dokumenti su jednoglasno usvojeni.

Kako je istaknuto, 2016., kao i 2015. godinu obilježili su projekti:“ Partnerstvo za efektivniju implementaciju lokalnog ekonomskog razvoja u sjeveroistočnoj BiH“, kojeg je finansirala EU, kao  i provedba projekata iz CSSP programa sa 3 komponente (umrežavanje, zagovaranje i jačanje kapaciteta NBR-a i LINK Mostar), koji finansira USAID do juna 2018. godine. Kako je ocijenjeno, radi se o izuzetno zahtjevnim i finansijski vrijednim projektima koji su se odrazili i na programsku, insitucionalnu i finansijsku stabilnost Organizacije kao i na dalje jačanje pozicije NBR-a u BiH i lokalnoj zajednici.

Članovi Skupštine su imali priliku i da se upoznaju sa strateškim ciljevima i aktivnostima koje bi trebalo da NBR učine stabilnom i organizacijom koja će se i dalje razvijati. Također, saopšten je i prijedlog mjera, koje će se preduzeti, u pogledu kadrovske politike i nove organizacije odjela NBR-a koja je usklađena sa novim strateškim ciljevima.

20170321_120819 20170321_120839 20170321_120847 20170321_120851 20170321_121519 20170321_122045 20170321_122049

Komentari su onemogućeni.