Poslovno okruženje

Završeni finalni radovi na objektu razvojno preduzetničkog centra pri NBR Modriča

0

Zahvaljujući projektu «Poboljšanje poslovne infrastrukture i kvaliteta rada grupe Poslovnih inkubatora/centara u BiH» ( Projekat ), grantu SPARK Amsterdam, Holandija i sredstvima NBR-a, isfinasirani su finalni radovi na istalacijama grijanja, termo izoliranju i radovi na izradi fasade objekta Razvojno preduzetničkog centra (RPC) pri NEZAVISNOM BIROU ZA RAZVOJ u Modriči.

Svi predviđeni radovi su okončani 10.juna 2010 godine.
Realizacijom predmetnih radova na objektu RPC Modriča, kao i radova na instalacijama grijanja u RPC Tuzla / Inkubator Lipnica, biće okončana implementacija dijela Projekta koji se odnosi na jačanje „tvrde“ infrastrukture u objektima ova 2 b-h inkubatora / RPC. Pored ovih radova, u prethodnom periodu realizirani su slični radovi radovi u objektima LINK Mostar i Poslovnog i Agroinkubatora pri Udruzi poduzetnika i poslodavaca u Žepču.

Komentari su onemogućeni.