Poslovno okruženje

Aktivne žene na tržištu rada

0

AKTIVNE ŽENE NA TREŽIŠTU RADA – ACTIVE WOMEN IN LABOR MARKET

UVOD

Bosna i Hercegovina je stalno suočena sa visokom stopom nezaposlenosti, u kojoj dominira nezaposlenost žena, koje se suočavaju sa višestrukom diskriminacijom na tržištu rada. Žene čine polovinu stanovništva BiH, kao i većinu nezaposlenog stanovništva naše zemlje. Ukoliko ovu vrstu diskriminacije posmatramo kroz kategoriju povratnika, raseljenih osoba, žena iz ruralnih područja, kao i starosnu dob žena, onda je ova sitaucija znatno lošija. Jedna od najvažnijih mjera za postizanje jednakosti i ekonomskog rasta je ekonomsko osnaživanje žena. Situacija je dodatno otežana opšte prisutnim trendom iseljavanja stanovništva, koji pogađa cijelu zemlju, ali posebno je izražen u pograničnim područijima kao što su opštine Modriča i Vukosavlje. Žene imaju potencijal da promijene svoj ekonomski status i doprinesu zajednicama u kojima žive, ali često je taj doprinos neprepoznatljiv i podcijenjen, a nedostupnost prilika uveliko otežava sposobnost žena da aktivno utiču na poboljšanje ekonomskog i socijalnog statusa.

Implementacijom projekta omogućit će se integracija žena na tržište rada kroz jačanje njigovih vještina i kompetencija za traženje posla, te sticanjem radnog iskustva. To će doprinijeti smanjenju socijalne isključenosti, povećanju zaposlenosti i ekonomskom osnaživanju žena u opštinama Vukosavlje i Modriča.

 

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU

Implementator:
Udruženje NEZAVISNI BIRO ZA RAZVOJ (NBR)

Saradnici na projektu:
Opština Modriča
Opština Vukosavlje

Trajanje Projekta: 12 mjeseci.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi:
28.362 $ (USD)

Ciljno područje:
Područje opština Modriča i Vukosavlje.

Glavni cilj projekta

Cilj ovog projekta je dati doprinos ekonomskom osnaživanju i zapošljavanju žena, kroz jačanje njihovih vještina i kompetencija.
Glavni cilj bismo ostvarili realizacijom 2 specifična cilja:
1. Osnažiti žene, jačanjem njihovog samopouzdanja i vještina za traženje posla,
2. Obezbijediti radno iskustvo za najmanje 20 žena.

Korisnice projekta

Ciljna skupina projekta je 25 žena koje su završile formalno obrazovanje, starosti do 30 godina sa područja opština Modriča i Vukosavlje, koje trebaju podršku i znanja u procesu zapošljavanja. Žene uključene u provedbu svih aktivnosti projekta bit će isključivo žene koje su diskriminirane po jednom od kriterija: da dolaze iz ruralnog područja, da imaju status povratnika ili status raseljenih osoba.

Očekivani rezultati Projekta:

1. Poboljšana znanja i vještine (najmanje 25) žena,
2. Povećano samopouzdanje žena korisnica za dalje ekonomsko osnaživanje,
3. 20 žena steklo radno iskustvo kao preduslov za dalje zapošljavanje ili ostanak na random mjestu.

 

Komentari su onemogućeni.