Poslovno okruženje

Aktivne žene u samozapošljavanju

0

Aktivne žene u samozapošljavanju – Active Women in Self-employment

UVOD

Bosna i Hercegovina je stalno suočena sa visokom stopom nezaposlenosti, u kojoj dominira nezaposlenost žena, koja se suočava sa višestrukom diskriminacijom na tržištu rada. Žene imaju potencijal da promijene svoj ekonomski status i doprinesu zajednicama u kojima žive, ali često je taj doprinos neprepoznatljiv i potcijenjen, a nedostupnost prilika uveliko otežava sposobnost žena da aktivno utiču na poboljšanje ekonomskog i socijalnog statusa. Zbog gore navedenog, žene u BiH su prisiljene da započnu vlastiti biznis kroz proizvodnju vlastitih proizvoda (npr. povrće, džemovi, rukotvorine, itd.) te da ih same plasiraju na tržište. Kvalitet ovih proizvoda je prepoznatljiv jer je njihov opstanak na tržištu već dugi niz godina demonstriran. Ključni problem je nedovoljno razvijen marketinški koncept – povezanost proizvoda, prodajna cijena, distribucija, prodaja i promocija.

Implementacijom Projektnog prijedloga omogućit će se integracija žena na tržište rada kroz jačanje kapaciteta za samozapošljavanje i uvođene savremenih digitalnih kanala distribucije i proces izgradnje brenda. To će doprinijeti smanjenju socijalne isključenosti, povećanju zaposlenosti i ekonomskom osnaživanju žena u opštinama Vukosavlje i Modriča.

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU

Aplikant: Udruženje NEZAVISNI BIRO ZA RAZVOJ (NBR)

Saradnici na projektu: Udrženje građana „Veliko srce“ Modriča,
Udruženje građana „4T“ Modriča,
Udruženje građana „Dobor kula“ Vukosavlje

Trajanje Projekta: 10 mjeseci.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi: 22.073,00 $ (USD)

Ciljno područje: Područje opština Modriča i Vukosavlje.

Glavni cilj projekta

Smanjenje nezaposlenosti žena i doprinos ekonomskom osnaživanju žena u opštinama Vukosavlje i Modriča, kroz samozapošljavanje žena i jačanje njihovog preduzetničkog duha. Specifični ciljevi projekta su poboljšanje preduzetničkih vještina i znanja, pružanje podrške samozapošljavanju žena iz opština Vukosavlje i Modriče i podrška održivosti njihovih poslovnih aktivnosti, jačanjem marketinških i distributivnih vještina za prodaju vlastitih proizvoda.

Ciljne korisnice projekta

30 žena starosti 20-50 godina iz opština Vukosavlje i Modriča, koje žele da započnu sopstveni biznis i trebaju podršku i znanja u tom procesu i koje će učestvovati u radionicama jačanja preduzetničke svijesti i znanja, te 5 žena preduzetnica iz pomenutih opština će biti uključene u Projekat kroz kreiranje marketing koncepta specifičnog za postojeće proizvode.

Očekivani rezultati Projekta:

  • Poboljšana znanja i vještine (najmanje 30) žena u oblasti preduzetništva,
  • Ojačani kapaciteti 3 Udruženja žena kroz jačanje kapaciteta njihovih članica,
  • Povećano samopouzdanje žena korisnica za dalje ekonomsko osnaživanje,
  • Kreirano 5 konkretnih alata marketing/promocije za postojeće žene preduzetnice,
  • Kreirani štampani i online alati za promociju proizvoda postojećih 5 žena preduzetnica,
  • Kreiran po 1 novi kanal distribucije i prodaje proizvoda za svaku od 5 žena preduzetnica.

Komentari su onemogućeni.