Finansiranje rada

Nezavisni biro za razvoj se finansira iz:

finansiranje

  • donatorskih sredstava,
  • prihoda od firmi članica RPC /poslovnog inkubatora u Modriči,
  • dijelom iz budžeta opština Posavine za finasiranje rada Centra za razvoj preduzetništva, inovacija i tržišta za Bosansku posavinu /PITcentar/,
  • prihoda od tehničke pomoći i konsultantskih usluga.