Poslovno okruženje

Jačanje suradnje s civilnim društvom

0

Predsjedatelj Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić održao je 16.05.2017. godine u Sarajevu sastanak s predstavnicima civilnog društva u BiH da bi intenzivirali suradnju. Zvizdić je na pres-konferenciji nakon sastanka kazao da civilno društvo smatraju jednim od najvažnijih instrumenata za demokratske procese za svako demokratsko društvo.

– Zbog toga sam i inicirao sastanak kako bismo intenzivirali našu suradnju i kako bih od predstavnika civilnog društva čuo sugestije, komentare, prijedloge vezano za dva bazna prioriteta, od kojih je najvažniji bio vezan za daljnji put BiH ka europskim integracijama – naveo je, ocijenivši da je sastanak bio vrlo konstruktivan te da je čuo veliki broj kvalitetnih komentara i prijedloga.

Dogovoreno je da se od sada redovito sastaju, da predstavnici civilnog društva budu potpuno integrirani i uključeni u sve daljnje procese vezane za europske integracije BiH.

– Poslije ćemo teme proširiti i na ekonomski razvoji i sve druge segmente kao što je vladavina prava, regionalna suradnja, međunarodna suradnja – kazao je Zvizdić.

Po njegovim riječima, u ovom trenutku je jako važno da imaju sinergijsku aktivnost u vezi sa svim fazama europskih integracija.

– Dobili smo određeni broj odgovora na Upitnik od civilnog društva, dobili smo i veliki broj odgovora na Upitnik od građana BiH. Takvu suradnju ćemo sada institucionalizirati kroz sporazum koji će biti vezan za sporazum Vijeća ministara s civilnim društvom, jednim uredom za nevladine organizacije i civilno društvo, kako bi oni postali, na neki način, integralni dio svih procesa koji nas čekaju na putu europskih integracija – istaknuo je Zvizdić.

Napomenuo je da su razgovarali i o nekim drugim, važnim segmentima „važnim za naše društvo, o jačanju određenih zakona, o jačanju sektora koji mogu unaprijediti u ekonomskom, društveno smislu naše društvo“.

Sastanak je ocijenio vrlo korisnim, prije svega za njega i Vijeće ministara BiH, dodajući da je imao cilj da više sluša sugestije i prijedloge civilnog sektora i civilnog društva te da ih upozna o dosad realiziranim fazama na putu europskih integracija, ekonomskog razvoja, vladavine prava, te regionalne i međunarodne suradnje…

Politički analitičar Almir Terzić je kazao da je pozitivno čuti da će Vijeće ministara BiH u sve ove procese uključiti, ne samo predstavnike civilnog društva, nego i predstavnike medija i pojedince koji mogu dati određeni doprinos kad je u pitanju realizacija strateških vanjskih ciljeva BiH, a to je članstvo u EU i u ovom trenutku aktivacija MAP-a za BiH.

Također je naveo da je pozitivno čuti da Vijeće ministara BiH predano radi na donošenju strategija bitnih za BiH.

Terzić je istaknuo da „samo zajedničkim radom i civilnog društva i medija i pojedinaca u BiH možemo doći do željenog cilja“.

– Očekujem da u narednom razdoblju i mi, sa svoje strane, imamo jedan aktivniji pozitivan pritisak i na Vijeće ministara i na Parlamentarnu skupštini BiH da rade svoj posao, a da se manje bave politikantstvom i teškim političkim temama od kojih građani BiH sigurno nemaju koristi – kazao je Terzić.

Predstavnik Centra za promociju civilnog društva Omir Tufo je istaknuo da je ovaj sastav Vijeća ministara i Zvizdić prvi koji je u posljednjih desetak godina pokazao sluh da povuče konkretne poteze, a to je institucionalizacija odnosa između Vijeća ministara i nevladinog sektora.

Kaže da je danas istaknuo i to da se velika sredstva na razini svih državnih tijela, proračuna izdvajaju za financiranje udruženja i fondacija.

– Na godišnjoj razini u prethodnim godinama to su sredstva od sedamdesetak, osamdeset milijuna KM, koji se po našem mišljenju, a i po faktičkom stanju, dijele na nedovoljno ili na potpuno netransparentan način, bez analize efekta – naveo je Tufo.

U tom smislu, dodaje, imaju informaciju da Vijeće ministara BiH, odnosno Ministarstvo pravde, već priprema dokument o transparentnoj distribuciji sredstava za udruženja i fondacije na državnoj razini.

– Međutim, to će biti samo primjer za niže razine na kojima se čak mnogo veći iznos tih sredstava dijeli. Nevladin sektor je zainteresiran da se ta sredstva koja se odvajaju iz proračuna dodjeljuju onima koji će ih na pravi način iskoristiti za poboljšanje i rješavanje problema s kojima se svakodnevno susreću građani – kazao je Tufo.

Istaknuo je da je Vijeće ministara BiH uradilo određene poteze na rješavanju pitanja pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti kroz tzv. Moneyval proces, u kome je također civilno društvo uključeno, „jer kroz udruženja i fondacije takve manipulacije i malverzacije postoje i postoji mogućnost da se to već na toj razini riješi“.

– Generalno, kao civilno društvo, očekujemo da ovo bude konkretno pokretanje procesa istinske suradnje i partnerstva – zaključio je Tufo.

Autor: FENA

Izvor: vecernji.ba

20170516_135352 20170516_135402

Komentari su onemogućeni.