Poslovno okruženje

Program obnove kuća UNDP uzrokovao najveće nezadovoljstvo građana oštećenih u poplavama u Modriči

0

U organizaciji Udruženja Nezavisni biro za razvoj (NBR), dana 16.11.2015.godine, u prostorijama Srpskog kulturnog centra u Modriči, sa počekom u 11:00 sati, održana je javna rasprava na temu: „Kako unaprijediti proces oporavka poplavom uništenih područja opštine Modriča?“.
Javnoj raspravi prisustvovali su predstavnici: Opštine Modriča, Crvenog krsta, Centra za socijalni rad, Vatrogasne jedinice opštine Modriča, ronilačkog kluba Vidra, mjesnih zajednica pogođenih poplavama, kao i građana, koji su prošle godine u maju, pretrpjeli štete od poplava.
Javna rasprava započeta je pozdravnim riječima g.dina Enver Sarvan, izvršnog direktora NBR-a. G.din Željko Terzić, samostalni stručni saradnik za Civilnu zaštitu, Opštine Modriča, je učesnicima javne rasprave, ukratko predstavio procjenu šteta na području opštine Modriča, kao i realizovane programe za sanaciju nastalih šteta od poplava/klizišta, na području opštine Modriča. Prema procjenama, šteta na području opštine Modriča, iznosi 26.298.110,00KM, što je preko 3x više od ostvarenih budžetskih prihoda Opštine u 2013.godini. Jedna od mjesnih zajednica, koja je pretrpjela najveću štetu, je MZ Dobor naselje, čiji su stanovnici izrazili i najveće nezadovoljstvo u pogledu procesa odabira i dodjele pomoći. Njihovo nezadovoljstvo se naročito odnosi na program obnove kuća od strane UNDP-a. Međutim, na navode nezadovoljnih, g.din Mile Tešić, imenovani koordinator aktivnosti UNDP-a ispred Opštine Modriča, rekao je, kako je donator nametnuo svoje kriterije, te da se u tom pogledu nije moglo mnogo uticati. „Javni poziv je bio raspisan, stigla nam je 501 prijava, od kojih je 9 prijava odbijeno, jer nisu bile potpune. Sve smo prijave, zajedno sa Centrom za socijalni rad, poslali u Sarajevo, gdje je vršeno bodovanje istih. Predstavnici UNDP-a su sa nama izlazili na teren, da vrše procjenu stanja, a mi smo im bili samo kao servis, upućivali smo ih na adrese prijavljenih lica. U program obnove su ušla samo 63 objekta, od ukupno 501 uništenih, oštećenih. Po razmatranju 44 pristiglih žalbi, Komisija je ustanovila da još 4 kandidata ispunjavaju neophodne uslove po Javnom pozivu. S tim u vezi, Načelnik Opštine Modriča je uputio Molbu predstavnicima UNDP-a da i njih uvrste u program obnove. Molba je uvažena, te su, umjesto 63, u program obnove ušla 67 kandidata“, rekao je g.din Mile Tešić. Na navode g.dina Mile Tešić, nadovezao se i g.din Željko Terzić „Mi smo dali svoj maximum da ispoštujemo rokove, međutim, javni poziv se odnosio samo na socijalne slučajeve. I donatori su se također morali ograditi, jer bi u suprotnom pomoć mogli i trebali dati svima, ko god je poplavljen.“
Većina predstavnika mjesnih zajednica su izrazila zadovoljstvo sa radom Opštine Modriča, ali i drugih organizacija, koji su učestvovali u postupku dodjele pomoći, kako u toku, tako i nakon poplava. „Hrane i vode je bilo i previše, uzimao je onaj kome je trebalo i kome nije trebalo, i to uopšteno predstavlja problem kulture naroda“, rekao je g.din Branko Cvijanović, predstavnik MZ Vranjak. Također, je naglasio „da sanacija šteta u Vranjaku još uvijek nije izvršena, te da je neophodno sanirati sve poljske puteve i očistiti sve kanale“.
Javna rasprava održana je u sklopu projetka BRANA, kojeg finansira USAID. Projekat BRANA implementiraju Centri civilnih inicijativa sa partnerskim organizacijama (Centar za građansko zastupanje, Centar za razvoj i analizu medija i INFOHOUSE). Partnerske organizacije su, za potrebe Projekta, kreirale mrežu lokalnih organizacija pod imenom BRANA. Udruženje Nezavisni biro za razvoj je član Mreže BRANA, te je po tom osnovu zadužen da na području opština Odžak, Modriča, Vukosavlje i Gradačac obavlja projektne aktivnosti.

 

Komentari su onemogućeni.