Poslovno okruženje

Konferencija: „ Uloga i kapaciteti lokalnih administracija u kreiranju boljeg poslovnog okruženja – poseban osvrt na sektor tipičnih proizvoda”

0

KAKO DOĆI DO BOLJEG POSLOVNOG OKRUŽENJA LOKALNIH ZAJEDNICA ?

Konferencija: „ Uloga i kapaciteti lokalnih administracija u kreiranju boljeg poslovnog okruženja – poseban osvrt na sektor tipičnih proizvoda”, održana je u četvrtak, 26. novembra 2015. godine u 12:00 sati u Tržnom centru DRAMAR. Realizacijom Konferencije nastavljena je provedba aktivnosti koje su planirane projektom: “Partnerstvo za efektivnu implementaciju lokalnog ekonomskog razvoja u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini ( Projekat ).”
U radu Konferencije učestvovali su predstavnici: Ministarstva razvoja i poduzetništva TK,Nermin Hodžić-ministar, Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja Županije Posavske,Darko Kasap-ministar, načelnici opština / općina, privrednih i obrtničkih komora, razvojnih agencija,zadruga, udruženja poslodavaca i drugih organizacija civilnog društva, medija i drugih lokanlnih insitucija dijela sjeveroistočne BiH.
Nakon uvodnih i pozdravnih riječi, koje su usmjerene na afirmaciju saradnji i partnerstava, učesnicima Konferencije predstavljen su: Projekat i ostvareni rezultati vezani za uspostavu i aktiviranje funkcionalnih dijelova Klastera tipičnih proizvoda kao i “ Značaj i uloga lokalnih administracija i paratnerstava u kreiranju boljeg poslovnog okruženja”. Takođe, posebnu pažnju privuklo je predstavljanje metodologija i rezultata provedenih istraživanja, i to: “Komparativna analiza parafiskalnih naknada u funkciji unaprjeđenja poslovnog okruženja za rad i razvoj MSP u Regiji , prezentirana (Selma Smajlović, expertica) kao i “Metodologija istraživanja i baza prepreka za rad i razvoj MSP-a u SI BiH” ( Slađana Simić, expertica), “Model i način funkcionisanja web platforme i sistema online info pultova za lokalne MSP i strane investitore u 15 opština SI BiH” ( Ajka Baručić, expertica). Konferencija je iskorištena i za prvu promociju web portal: www.poslovnookruzenje.ba kao alata za monitoring stanja problema, sa kojima se susreću biznisi, i promjena u poslovnom okruženju BiH. Ovaj portal je kreiran u okviru CSSSP – Programa održivosti civilnog društva u BiH, kojeg finansira USAID.
Predstavljene analize, platforme , zaključci, preporuke, te predložene hitne mjere, za unaprjeđenje lokalnog poslovnog okruženja, vrlo lako se mogu iskoristiti u radu lokalnih administracija. Predstavljeni dokumenati naliza i web platformi ogledaju se i kroz unaprjeđenje kvaliteta usluga i informacija lokalnim privrednicima i stranim investitorima što je, između ostalog, bitno za rast b-h ekonomije i zadovoljstva MSPa, povećanje socio-ekonomske sigurnosti građana. Provedba primjene preporuka i predloženih mjera umnogome će doprinijeti konkurentnosti lokalnih zajednica i za njihovu pripremu za proces certifikacije gradova / općina.
Projekat, koji traje 26 mjeseci, finansira Evropska unija, u okviru IPA 2011 – Podrška lokalnom ekonomskom razvoju u BiH. Projekat provodi Udruženje NEZAVISNI BIRO ZA RAZVOJ (NBR) Gradačac, zajedno sa partnerima: Udruženjem BOSPER Tuzla, Općinom Odžak, Opštinom Modriča, Agencijom za razvoj Vukovarsko-srijemske županije-HRAST Vinkovci (Hrvatska), kao i sa saradnicima na Projektu. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 485.957,83 EUR, od čega Evropska unija finansira 410.634,37 EUR ili 84,5 %.

Komentari su onemogućeni.