Poslovno okruženje

Kontakt

Nezavisni biro za razvoj

Sjedište NBR-a u Modriči

UDRUŽENJE NEZAVISNI BIRO ZA RAZVOJ

VI bataljona b.b.(Poslovni inkubator), 76250 Gradačac, BiH
Tarevci b.b. ( Poslovni inkubator), 74480 Modriča, BiH
Tel/fax: +387 (0)53 / 810 – 952,
Telefon: +387 (0)53 / 820 – 515
E-mail: pitcentar.nbr@gmail.com
Web: www.nbrudruzenje.org

ID: 4209760550001