Poslovno okruženje

Korupcija je, istovremeno, i uzrok i posljedica aktuelnog stanja razvoja MSP-a u BiH

0

U sklopu projekta: „Manje korupcije-više radnih mjesta”(Projekat), koga finansira Evropska unija, Udruženje Nezavisni biro za razvoj (NBR) u partnerstvu sa Udruženjem za poduzetništvo i posao, LINK Mostar i Centrom za promociju lokalnog razvoja, PLOD Centar Bihać, realizirao je jednodnevne obuke o korupciji i modalitetima javljanja korupcije u privatnom sektoru. Obuke su održane u Mostaru, Gradačcu i Bihaću. U drugom dijelu Programa predstavljeni su Preliminarni rezultati terenskog istraživanja, provedenog u jednoj od aktivnosti Projekta. Predavanje i predstavljanje rezultata istraživanja obavio je doc. dr. sc. Eldan Mujanović, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu.

Na navedenim skupovima bili su prisutni predstavnici javnog, nevladinog i poslovnog sektora, koji su iznijeli vrlo interesantna mišljenja, iskustva i prijedloge koji će biti uvaženi pri finaliziranju rezultata istraživanja. Na taj način će biti kompletirane ocjene o značaju i transparentnosti dodjeljivanja poticaja za razvoj MSP-a u BiH, te zaključci i preporuke koje će biti sastavni dijelovi analize: Manje korpucije, više radnih mjesta – kako poboljšati procedure/programe/ projekte i preventivno djelovati na moguće slučajeve korpucije. Između ostalog, Preliminarni rezultati istraživanja su pokazli da su primjedbe od strane poslovne zajednice brojne: previše birokracije i formalizma u samim i vrlo složenim procedurama, izrazito visoki troškovi pripreme dokumentacije (koja je jednokratnog karaktera), favoriziranje određenih grupa (“da bogati postanu još bogatiji”). Takođe, javni sektor ne uključuje predstavnike poslovnog sektora u proces kreiranja politika, programa i kriterija raspodjele i sl., čime bi se trebao ostvariti bolji efekat podrške MSP-u u BiH. Kao manjkavost naglašeno je: nepostojanje sistema, uopćenost kriterija za dodjeljivanje pomoći, nedostatak specijalizacije, nefleksibilnost, redovito alociranje sredstava za potrebe izbornog inžinjeringa, iznuđivanje novca od vlasnika firmi koje su učestvovale u natječajima, lobiranje koje izlazi izvan dozvoljenih granica, učestalo dodjeljivanje poticaja poznatim osobama i njihovim firmama, odavanje službenih tajni o pripremi poziva i kriterijima i sl.
U situaciji kada ne postoji jasna strategijska vizija dugoročnog razvoja ovog sektora, i kada se odluke o podršci često donose bez unaprijed raspoloživih sredstava i kvalitetnih ideja o načinima realizacije, opravdano je očekivati da se u velikom broju poslovnih subjekata koji očekuju podsticaj javljaju kompetitivni motivi za posezanjem za koruptivnim načinima rješavanja vlastitog statusa.Uzme li se u obzir opća tendencija skoro nikakvog suprostavljanja korupciji u cijeloj državi, onda je opravdano očekivati da se korupcija u privatnom sektoru manifestuje na one načine kako to sugerišu iskustva drugih država i relavantni teoretski radovi o ovom fenomenu. Bosnu i Hercegovinu očekuje dugačak put od pri(epo)znavanja problema korupcije do njenog efikasnog rješavanja, naglašeno je na Prezentaciji preliminarnih rezultata istraživanja.

Komentari su onemogućeni.