Poslovno okruženje

LEDnet u Programu izgradnje kapaciteta i tehničke pomoći sa ciljem zagovaranja i učinkovitog umrežavanja u BiH

0

Tokom februara i marta LEDnet mreža je, putem javnog poziva za mreže OCD, odabrana i uključena u „Program izgradnje kapaciteta i tehničke pomoći sa ciljem zagovaranja i učinkovitog umrežavanja u BiH“. Program provodi TACSO projekat u BiH i TACSO VESTA Resursni centar. Program se implementira od februara do juna 2017. godine.

Kao početne aktivnosti u navedenim mjesecima održane su trening obuke za trenere – TOT u ukupnom trajanju od 9 dana. Program je podijeljen u 3 modula:

6. – 8. februar 2017: Prvi TOT modul (3 dana treninga): Liderstvo i upravljanje mrežom (liderstvo, upravljanje, odgovornost prema ključnim akterima, interni sistem praćenja, prikupljanje sredstava i odnosi sa javnošću);

15. – 17. mart 2017: Drugi TOT modul (3 dana treninga): Procjena uticaja (koncept kolektivnog uticaja, mjerenje uticaja)

29. – 31. mart 2017: Treći TOT modul (3 dana treninga): Strateški dijalog (javne politike i uticaj na javne politike, analiza uticaja javnih politika, uloga mreža OCD u procesu evropskih integracija, sektorski mehanizmi za konsultacije, komuniciranje poruka za intervencije u javnoj politici).

U navedenim obukama učestvovali su delegirani predstavnici LEDnet mreže kako bi ojačali vlastite kapacitete za upravljanje Mrežom i za kreiranje što boljeg okruženja za plodotvoran rad svih članica a sve u cilju snažnijeg uticaja mreža na rješavanje problema u društvu. Na ovaj način je uspostavljen tim kvalificiranih voditelja mrežnih procesa, koji će biti u mogućnosti da aktivno primjenjuju stečeno znanje i vode dalje procese i aktivnosti planirane u Programu.

Kao nastavak, i posljednja u nizu dosada održanih aktivnosti, realizirana je dvodnevna radionica na temu: „Strateško pozicioniranje LEDnet mreže“, koja je održana 24. i 25. maja 2017. godine. Na radionici Strateškog pozicioniranja LEDnet mreže učestvovalo je 15 predstavnika iz 13 organizacija članica LEDnet mreže. Zajedničkim radom članica LEDnet mreže, kroz praktičnu radionicu, vježbe  i konstruktivne diskusije, definisan je smjer i načina djelovanja LEDnet mreže u bliskoj budućnosti. Tokom rada Radionice analizirano je: mrežno djelovanje, proces planiranja za promjene, akcije mreže, indikatori promjena i potrebna struktura koja prati promjene i vrši mobilizaciju.

Radionica Strateškog pozicioniranja LEDnet-a je rezultirala: Zajednički definisanim pitanjem/problemom kojim će se mreža baviti u kratkoročnom periodu (4 mjeseca) i dugoročnom (3 godine) – Registracija biznisa, akcionim planom za postizanje kratkoročnih ciljeva i dugoročnih rezultata, utvrđivanjem  strukture koja prati promjene – mogućnost uspostavljanja radnih grupa unutar LEDnet mreže zadužene za sprovođenje različitih aktivnosti.

Nakon perioda obuka i radionica, kao nastavak Programa za period juni – oktobar 2017. godine,   slijedi implementacija specifičnih, strateških, zagovaračkih pitanja koja su zajednički definisana, te mjerenje postignutih i ostavrenih rezultata.

Program izgradnje kapaciteta za mreže i koalicije OCD ima za cilj:

-Unaprijediti kapacitete najmanje 5 mreža/koalicija OCD u upravljanju mrežom i odgovornosti prema ključnim akterima, osnivačima i javnosti u procjeni utjecaja i strateškom dijalogu,

-Voditi proces strateškog pozicioniranja i implementacije za određeno pitanje zagovaranja za svaku od 5 mreža/koalicija i podržati ih u uspostavljanju sistema za mjerenje utjecaja vođenih aktivnosti (M&E),

-Mjeriti napredak pet odabranih mreža/koalicija u postizanju rezultata planiranih u njihovim naporima zagovaranja odražavajući na taj način poboljšanje financijskog

Očekivani rezultati programa:

-Uspostavljena baza edukovanih trenera/facilitatora koji su uspješno aplicirali stečena znanja iz tema: Liderstvo i upravljanje mrežom, Procjena utjecaja i Strateški dijalog,

-Jačanje kvalitete strukture i mehanizama za suradnju između donosioca odluka i odabranih pet mreža/koalicija OCD,

-Podržane aktivnosti zagovaranja pet odabranih mreža/koalicija OCD su doprinose poticajnom okruženju za OCD kroz kreirane i provedene planove aktivnosti zagovaranja.

„Program izgradnje kapaciteta i tehničke pomoći sa ciljem zagovaranja i učinkovitog umrežavanja u BiH“ usmjeren je na  izgradnju  trenutnih  kapaciteta mreža OCD i koalicija, pridonoseći boljem upravljanju i liderstvu u mrežama, kao  i jačanju pozicije OCD u civilnom dijalogu – omogućavanju poticajnog okruženja za OCD kao i jačanju njihove demokratske uloge u procesu evropskih integracija.

DSC_2188 20170315_095105 17629610_1493122037365135_6334935472524477935_n DSC_0387 DSC_0402 DSC_0431 DSC_0479 DSC_0539 DSC_0542

Komentari su onemogućeni.