Poslovno okruženje

Održan prvi sastanak tima za implementaciju projekta: „Zajedničkim snagama do inovativnog okruženja”

0

U utorak, 18.01.2011. godine u Vinkovcima, održan je Prvi sastanak Tima za implementaciju ( Tim ) projekta na kome je naglašen veliki uspjeh, zadovoljstvo i veliki značaj odobravanja Projekta. Na Sastanku su, pored verifikacije članova Tima, razmatrani Operativni plan implementacije Projekta, nove projektne ideje za nastavak prekogranične saradnje, te i druga pitanja od interesa za Projekat , obje organizacije i razvoj regija.

Od 105 prispjelih projekata na Javni poziv, u okviru IPA programa Prekogranična saradnja Hrvatska i BiH, odabrano je 12 projekata koje će Evropska unija finansirati. Između ostalih, odabran je i projekat: „Zajedničkim snagama do inovativnog okruženja”( Projekat) koga zajednički implementiraju Udruženje NEZAVISNI BIRO ZA RAZVOJ ( NBR ) Gradačac / Modriča (Bosna i Hercegovina), kao funkcionalni aplikant, i Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije HRAST d.o.o. (Republika Hrvatska). Partneri na projektu su općina Odžak (Bosna i Hercegovina), Grad Vinkovci i Vukovarsko-srijemska županija (Republika Hrvatska).

Inače, ukupna vrijednost Projekta je 226.886,95 EUR. Projekat finansira Europska unija sa 84,18% ( iz sredstva IPA fonda za prekograničnu saradnju Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske) dok će preostali iznos od 15,88% obezbijediti implementatori Projekta. Vrijednost Projekta za BiH iznosi 109.673,74 Eura, od čega EU finasira 92.323,35 Eura ili 84,18 %. Trajanje Projekta je 14 mjeseci.

Cilj Projekta je: učiniti, dio opština SI BiH (prije svega Bosansku posavinu) i Vukovarsko-srijemsku županiju u RH, vodećim inovativnim okruženjima u široj regiji. Taj cilj bi trebalo ostvarivati kroz unaprjeđenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP) i kroz postizanje dugoročne i održive saradnje preduzetnika i institucija koje pružaju podršku razvoju MSPa Bosanske posavine i Vukovarsko-srijemske županije.
„Želja nam je da se Projekat implementira na najbolji mogući način i u korist MSP regije. Partneri na Projektu očekuju razumijevanje, neposrednu saradnju i pomoć od: udruženja privrednika, institucija/organizacija koje se bave podrškom MSPa, opština i malih i srednjih preduzeća, te i drugih subjekata. Samo zajedničkim snagama moguće je: poboljšani inovativne kapacitete i saradnju između MSPa unutar regija i u prekograničnim područjima, povećati kapacitete razvojnih agencija i kreirati kvalitetne uslove za dugoročnu saradnju i razvoj ciljnih područja“, izjavio je Enver Sarvan, koordinator Projekta.

Komentari su onemogućeni.