Poslovno okruženje

ODRŽAN PRVI SASTANAK UPRAVNOG ODBORA PROJEKTA: “AKTIVNE ŽENE NA TRŽIŠTU RADA ”

0

Prvi sastanak Upravnog odbora projekta: “Aktivne žene na tržištu rada” (Projekat), održan je u petak, 20.avgusta 2021. godine u 11,00 sati u prostorijama Udruženja Nezavisni biro za razvoj (NBR) u Tarevcima, Opština Modriča.

Konsituiran je tročlani Upravni odbor Projekta (UO) i to: ispred Opštine Modriča gđa Ivana Mijanić, ispred Opštine Vukosavlje g-din Zekerijah Bahić i ispred Udruženja Nezavisni biro za razvoj (NBR) gđa Jasmina Sulejmen. Članovi upravnog odbora su izabrali gđu Ivanu Mijanić za predsjednicu UO Projekta. U nastavku Sastanka članovi UO upoznati su sa sadržajem i Operativnim planom implementacije Projekta, te usvojili okvirnu dinamiku realizacije aktivnosti projekta. Pored toga, razmatran je i usvojen nacrt Javnog poziva za odabir korisnica projekta, koji će biti objavljen u ponedjeljak 30.08.2021.godine.

Projekat se realizuje u sklopu Programa osnaživanja žena, finansiranog od strane Američke ambasade u Sarajevu. Ukupna vrijednost projekta je 28.362,00 USD.

 

Komentari su onemogućeni.