Poslovno okruženje

ODRŽAN SASTANAK TACSO BH SAVJETODAVNOG ODBORA (LAG)

0

29. i 30. juna je na Jahorini održan prošireni sastanak TACSO BH LAG (Savjetodavnog odbora).                       Forma sastanka je bila dvodnevna radionica proširenog sastava TACSO BH LAG-a.

Sastanku su, pored članica /ova TACSO BH LAG-a, prisustvovali i predstavnici iz mreža OCD-a koje učestvuju u Programu jačanja kapaciteta mreža:  LEDnet, Mreža za izgradnju mira, Mreža za ruralni razvoj, SECO ETE grupa i AGROmap mreža, kao i kolege koje implementiraju inicijativu Alijansa za EU integracije – CCI i ACED, čime je sastav Savjetodavnog odbora bio proširen.

Sastanku TACSO BH LAG-a su, ispred LEDnet mreže, prisustvovali predstavnici Udruženja NEZAVISNI BIRO ZA RAVOJ (NBR) i predstavnik Udruženje poduzetnika i poslodavaca (LiNK) Mostar.

Svrha sastanka je bila da se dobije osvrt i mišljenje učesnika TACSO BH aktivnosti tokom 2017. godine na efekte tekućih aktivnosti i preporuke za poboljšanja i postizanje promjena projektovanih ovim aktivnostima.

U tu svrhu su predstavljene spoznaje i izazovi: Inicijatve Alijansa za EU integracije, Principi razvoja mreža OCD-a prema modelu izvrsnosti i nalazi i preporuke (EFQM Excellence model), prijedlozi za intervencije ka održivim efektima i impaktu sektorskih mreža, predstavljeni su ključni trendovi u jačanju kapaciteta OCD (organizaciono i institucionalno), identifikovane su intervencije za mreže u BiH, te su predstavljene aktivnosti vezane za IPA programiranje (sektorske konsultacije sa civilnim društvom – nalazi, izazovi i preporuke), kao i EU smjernice za razvoj civilnog društva.

Pored navedenog, tokom sastanka, su predstavljene i mreže OCD-a, njihove strateške zagovaračke akcije, kratkoročni i dugoročni ciljevi i rezultati, među kojima je i LEDnet mreža, a koje učestvuju u programu jačanja kapaciteta mreža. Sve navedene teme su bile propraćene konstruktivnim dijalogom i definisanjem kvalitetnih nalaza i preporuka.

19399872_10154784995548014_6419615159090825161_n 19510365_10154784995223014_7182720657422350728_n 19511039_10154784995518014_5801919923243223291_n 19554698_10154784996258014_8410997888452199222_n 19554876_10154784995853014_4275039646551160341_n 19601051_10154784996308014_2528330435012249305_n 19601057_10154784995808014_1360748700026228914_n 19601178_10154784995893014_138835046295306638_n 19656929_10154784996153014_8051825901732149012_n

Komentari su onemogućeni.