Poslovno okruženje

Održani okrugli stolovi „Manje korupcije-više radnih mjesta, značaj građanskog aktivizma“

0

Uporedo s procesom neposrednog javnog zagovaranja prema parlamentima, ministarstvima, opštinama, građanima i lokalnim udruženjima, u periodu od 24. 04. 2012. do 14. 05. 2012. godine, održana su tri okrugla stola na temu: “ Manje korupcije-više radnih mjesta, značaj građanskog aktivizma“. Okrugli stolovi su održani u Mostaru, Modriči i Bihaću.

Realizacijom okruglih stolova započet je ciklus od 9 rasprava, koje se provode u sklopu aktivnosti projekta „Manje korupcije-više radnih mjesta”, kojeg zajednički implementiraju Nezavisni biro za razvoj (NBR) Gradačac, Udruženje za posao i poduzetništvo LiNK-Mostar i Centar za promociju lokalnog razvoja PLOD Bihać. Projekat se implementira u periodu februar 2011. – oktobar 2012. godine
Okruglim stolovima u 9 gradova BiH, žele se informisati i educirati gradjani, čuti glas privrednika i obrtnika kao i njihovih udruženja i komora, te omogućiti lakše prepoznavanje mogućih izvora korupcije u javnom sektoru/koji se pojavljuju pri distribuciji sredstva iz javnih fondova namijenjenih razvoju preduzetništva/malih i srednjih preduzeća. Između ostalog, na okruglim stolovima su iznesena iskustva i usvojeni zaključci i preporuke usmjerene na potrebe unaprjeđenja procesa rada ključnih vladinih institucija (kreiranje i primjenu njihovih programa, projekata i procedura transfera poticaja), ali i motiviranje, aktivnije uključivanje i učešće nevladinih organizacija u procesima donošenja odluka i ubrzavanja reformi javnog sektora. Učesnici okruglih stolova su se složili i da „krupne ribe“ u vlasti svjesno gledaju kroz prste nižim službenicima uvlačeći ih u krug korupcije čime oni, kad postanu dio istog nedjela, ušute i ne bore se potiv njega. Kako je naglašeno:” Vlast kroz procedure svjesno pravi prepreke da bi prinudila privatni sektor da korumpira ako želi da brže posluje“. Obzirom da je na sceni i „ sistemska korupcija“ zaključeno je: „Da se samo promjenom svijesti, bržim reformama i primjenom zakona (sankcijama) može prevenirati i smanjiti stepen korupcije“.

Komentari su onemogućeni.