Poslovno okruženje

Program održivosti civilnog društva u BIH (CSSP PROGRAM)

Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta
Program CSSP ima za cilj da osnaži i održi kapacitet bh civilnog društva kako bi ono uticalo na kreiranje i implementaciju javnih politika koje su od interesa za građane BiH. Program CSSP fokusiran je na:
 • jačanje uloge civilnog društva u BiH,
 • kreiranje i donošenje javnih politika,
 • nadgledanje njihove primjene,
 • stvaranje pretpostavki za njegovu dugoročnu održivost.

Realizacija Programa trajaće do 30.juna 2018. godine. Realizacija glavnog cilja zamišljena je kroz tri komponente:

 1. Formiranje ili korištenje mreža uz uključivanje drugih interesnih skupina: Lista problema i kontinuirana saradnja;
 2. Jačanje kapaciteta i održivosti: serija procjena – osnaživanje kapaciteta kroz treninge;
 3. Monitoring i kampanje: profiliranje OCD-a, rad na politikama i reformama.

Očekivani rezultati ovog progrma su:

 • osnažene veze sa interesnim skupinama,
 • povećani kapaciteti OCD,
 • povećane kompetencije i profesionalizam u radu,
 • povećana održivost organizacije,
 • povećan uticaj na javne politike i izmjenjeno preko 50 različitih mjera i javnih politika.

Ćlanci vezani uz ovaj projekat: