Poslovno okruženje

Razmjena pozitivnih iskustava sa Slovenijom, Murska Sobota

0

U nastavku implementacije projekta: „Manje korupcije – više radnih mjesta“, koga finansira Evropska unija, Udruženje Nezavisni biro za razvoj (NBR) u partnerstvu sa Udruženjem za poduzetništvo i posao, LINK Mostar i Centrom za promociju lokalnog razvoja, PLOD Centar Bihać, realizirao je trodnevno studijsko putovanje u Sloveniju. Tokom Posjete, sa ciljnim institucijama Slovenije razmijenjena su iskustava vezana za kreiranje i sprovođenje efikasnih: politika, programa, funkcionalnih mjera i načina provođenja procedura pružanja podrške razvoju malih i srednjih preduzeća (MSP) i poduzetništva u cjelini. Slovenačka iskustava na ovim poljima, korisna su za poboljšanje sistema preventivnog djelovanje protiv korupcije u BiH, a time i veće šanse za povećanje broja zaposlenih.

B-h delegaciju činili su predstavnici javnog, privatnog i nevladinog sektora.Program prvog dana posjete odvijao se u Pomurskom tehnološkom parku (PTP) Murska Sobota. Najprije je direktor PTP, g. Marko Močnik, predstavio ulogu javnog sektora Slovenije u kreiranju politika i afirmisanju inovativnog poduzetništva, te vladine programe i način rada: Javne agencije za poduzetništvo i strana ulaganja (JAPTI), Slovenskog poduzetničkog fonda, te rad Agencije za poljoprivredno tržište i ruralni razvoj (ARSKTRP). Ostala iskustva vezana za način planiranja i distribucije sredstava u Sloveniji i u Pomurskoj županiji, te rezultate rada i finasiranja lokalne Razvojne agencije – MURA, predstavio je gosp. Danilo Krapec koji je objasnio značaj odgovornog rada javnog sektora i ilustritao ga primjerom donošenja Zakona o financijskoj podršci Pomurju, na osnovu koga je došlo do novih stranih ulaganja, dovođenja renomiranih firmi sa najnovijim svjetskim tehnologijama prihvatljivim za okoliš, te novog zapošljavanja visokostručnih ljudi Pomurja kao najnerazvijenijeg dijela Slovenije. Kako, u kojoj mjeri su uključena MSP u procese odlučivanja o distribuciji i disperziji poticajnih sredstava, praksom redovnih susreta privrednika sa predstavnicima ministrstava, te s tim u vezi, kako se to odrazilo na razvoj MSP govorio je Robert Grah, direktor Pomurske gospodarske komore.
Posjeta je nastavljena obilaskom Multi business centra (MBC) Pomurje u Murskoj Soboti, članice grupe ERA d.d., gdje je gospodin Marijan Horvat prezentirao konkretne efekte slovenačkog pristupa stvaranju inovativnog poslovnog okruženja za razvoj poduzeća.Pri tome je naglasio da je ERA, na taj način uspjela uspostaviti Good Centar, firmu koja ima jasnu proizvodno-kooperacijsku orijentaciju vezanu za organsku proizvodnju i distribuciju zdrave prehrane kao izvorom konkurentske prednosti na lokalnom, regionalnom i svjetskom tržištu.
Drugi dio studijskog putovanja, b-h delegaciji su predstavljene dobre prakse prijenosa nadležnosti ministarstava na agencije.Radi se o iskustvu razvojne agencije SINERGIJA, te radu službe “ One Stop Shop” (sve na jednom mjestu), kako je rekao gosp. Jožica Toplak: “ Radom VEM točke uklonjene su birokratske prepreke, ušteđen novac i vrijeme i efikasno se zadovoljavaju sve potrebe MSP Regije ”. Lokalnu energetsku agenciju (LEA Pomurje), jedinu agenciju u Sloveniji koja se bavi unaprjeđenjem energetske efikasnosti i primjenom održivog sistema korištenja obnovljivih izvora energije, predstavio je Bojan Vogrinčić, direktor Agencije. Nakon predstavljanja Lokalne razvojne fundacija za Pomurje (LRF), od strane gospođe Barbare Ropoša, te predstavljanja NVO iz BiH, razmijenjena su iskustva vezana za rad i umrežavanje NVO. U znak zahvalnosti svim domaćinima, gosp. Enver Sarvan je u ime implementatora Projekta, uručio prigodne zahvalnice izrazivši nadu da će se saradnja nastaviti i na polju kreiranja konkretnih zajedničkih projekata.

Komentari su onemogućeni.