Poslovno okruženje

Razvoj preduzeća u BIH zahtijeva jake i inovativne razvojne agencije

0

Krajem 2011. i u prvom dijelu januara 2012 godine, NEZAVISNI BIRO ZA RAZVOJ ( NBR ), je realizovao finalne aktivnosti koje se odnose na jačanje inovativnog okruženja za razvoj preduzetništva / malih i srednjih preduzeća ( MSP ). Pomenute aktivnosti su okoncane u okviru projekta: ”Zajedničkim snagama do inovativnog okruženja” kojeg zajednički implementiraju NEZAVISNI BIRO ZA RAZVOJ (NBR ) Gradačac / Modriča (Bosna i Hercegovina) i Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije HRAST d.o.o. (Republika Hrvatska).

Projekat finansira Evropska unija, kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA), programa prekogranične saradnje BiH –Hrvatska. Prvi dio aktivnosti bio je usmjeren na kreiranje i razvoj najmanje tri nove usluge za korisnike usluga pet potpornih / razvojnih institucija ciljne regije, a to su: Udruženje BOSPER , Obrtnička komora TK, UGRA Ugljevik, Udruženje inovatora TK i Centar za razvoj preduzetništva Tuzla. Rad cetiri angažovana stručnjaka, na razvijanju novih usluga bazirao se na interaktivnom načinu rada. Po okončanju desetodnevnog rada, zaposlenici ovih institucija su razvili konkretne vještine koje su rezultirale praktičnim radovima / dokumentima bitnim za kvalitetno servisiranje potreba članova / korisnika usluga tih organizacija.
Drugi dio seta projektnih aktivnosti odnosio se na realizaciju Programa edukacije, koji je usmjeren na razvoj inovativnih kapaciteta potpornih institucija. Ovaj Edukativni modul obuhvatio je sljedeće teme: Intelektualna svojina , kapital i menadžment inovacija, Unapređenje oblika saradnje razvojnih organizacija, visokoškolskih ustanova i istraživačkih institucija u razvoju inovativnosti u MSP, Informatička podrška menadžmentu inovacija, Razvoj specifičnih vještina i menadžera za upravljanje inovacijama u MSP. “Edukacija je obavljena kroz tri dvodnevna treninga razvojnih institucija regije. Na treningu su prisustvovali predstavnici sedam potpornih institucija: Udruženje BOSPER , Obrtnička komora TK, UGRA Ugljevik, NERDA , Opštinska agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Modriča, Odjel za ekonomski razvoj općine Odžak , te predstavnik NBR-a”, izjavio je Mustafa Mustajbegović, koordinator projekta.

Komentari su onemogućeni.