Poslovno okruženje

Razvojem inovativnosti MSP do konkurentnijih i uspješnijih preduzeća

0

NEZAVISNI BIRO ZA RAZVOJ ( NBR ) je, u prethodnom periodu, završio ciklus aktivnosti usmjerenih prema neposrednom jačanju inovativnih kapaciteta malih i srednjih preduzeća ( MSP) na području dijela sjeveroistične BiH, odnosno Bosanske posavine. Aktivnosti su realizirane u okviru projekta: ”Zajedničkim snagama do inovativnog okruženja ” koga zajednički implementiraju Udruženje NEZAVISNI BIRO ZA RAZVOJ ( NBR ) Gradačac / Modriča (Bosna i Hercegovina) i Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije HRAST d.o.o. (Republika Hrvatska). Projekat finansira Evropska unija, kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA), Program Prekogranične saradnje BiH –Hrvatska.

Nakon provedenog desk i terenskog istraživanja, sačinjena je Analiza inovativnih kapacitMSP i okruženja za poslovanje na području ciljne regije , BiH. Na osnovu istraživanja kreirana je Analiza i predloženi su zaključci i preporuke koje su, pored ostalog, obuhvatile i prijedlog mjera potrebnih za intenziviranje inovativnog razvoja MSP u Regiji.Te mjere su uokvirene u Program jačanja inovativnih kapaciteta MSP. Prvi dio Programa odnosio se na pružanje poslovno-savjetodavnih usluga za pet MSP iz Regije,i to: “ Ordagić “ d.o.o. Srebrenik, MAK peciva Srebrenik, “MK company” d.o.o. Domaljevac-Šamac, “IS-COMMERCE” d.o.o. Modriča, “ BalegeM” d.o.o Gradačac.
Poslovno-savjetodavne usluge su pružene u sjedištima tih firmi, prema njihovim potrebama, a realizirane su od strane dva konsultanta.Takođe, okončan je i Trening koji se odnosio na jačanje inovativnih kapaciteta dijela drugih MSP. Treningom su obuhvaćena MSP koja su bila uključena u Istraživanje i koja su za to pokazala interes. Pomenuti trening je obuhvatio četiri teme vezane za inovacije : proizvoda, procesa, organizacije i marketinga u MSP. ” Realizator Treninga bio je Prof. Dr. Stanko Blatnik, direktor Instituta “IPAK” Velenje iz Slovenije, koji je Program obuke realizirao tokomdva dvodnevna treninga. Obuka MSP održana je u Srebreniku. Treningu su prisustvovali predstavnici petnaest MSP iz ciljne regije”, saopšteno je iz PR službe NBR-a.

Komentari su onemogućeni.